6/4/2903/Ω:16.00 Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Κ.Δ.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ "Ε.ΣΥ." ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ