24/3/2903/Ω:20.00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΤΗΣ Κ.Δ.Π.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.