ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΕΠΟΥΣ “ΚΟΣΜΟΣ 600” ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΔΩΡΟ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΑΣ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ (2ο μέρος)

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Panagiotis Giannoulas ( Ε.ΣΥ. ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ )

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑ ΘΑ ΑΝΑΛΥΘΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΟΥΣ ΚΟΣΜΟΣ 600 ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΔΩΡΟ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΑΣ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ (2ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗ)ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 600 ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΩΝ 12ΔΩΔΕΚΑ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΙ ΣΗΜΑΊΝΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΌΣ 666!!! Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 1 ΕΝΑ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ!!! Η ΓΝΏΣΗ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ!!!

https://www.aitherikigrafi.gr/ieros-kodikos-kosmou-600

https://www.facebook.com/panagiotis.giannoulas.9/videos/2056009527819118/