ΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ… (ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΡΑΘΥΜΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΔΗΜΟΤΩΝ, ΝΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)… ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΧΛΩΡΟ ΚΛΑΡΙ !

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΛΦΕΙΟΣ: ΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ…

ΝΥΝ ΔΗΜΑΡΧΟΙ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ… ΗΡΘΕ ΠΛΕΟΝ Η ΩΡΑ ΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΤΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ…

ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΟΦΕΛΟΣ… ΑΛΛΩΣΤΕ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣΤΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ…

ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ, ΛΟΙΠΟΝ, ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΗΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ… ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΑΣ, ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΑΣ, ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ… ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ !

http://web3.eetaa.gr:8080/kodikas/k_arthra.jsp?textfield=185

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ 1111

ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΧΛΩΡΟ ΚΛΑΡΙ ! …

…………………………

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Π.Δ. 169/2013 ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ… ”ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ” :mrgreen: ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΑΦΟΥ ΒΕΒΑΙΑ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΠΡΩΤΑ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ

∆. Όροι χορήγησης δανείων

1. Το ύψος του χορηγουµένου δανείου µπορεί να φθάνει µέχρι 100% του προϋπολογισµού του έργου, της µελέτης, της δαπάνης προµήθειας και µίσθωσης µηχανηµάτων και εξοπλισµού, καθώς και του ποσού της αποζηµίωσης για τις απαλλοτριώσεις ακινήτων ή του αναγκαίου προς εξυγίανση του αιτούντος, ποσού.

2. Στην περίπτωση δανείου χορηγουµένου σε νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο Σύµπραξης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, το ύψος του δεν υπερβαίνει το 30% του προϋπολογισµού του προς εκτέλεση έργου ενώ σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης το ύψος του δεν υπερβαίνει το 90% του προϋπολογισµού αυτού.

3. Το επιτόκιο του χορηγουµένου δανείου συναρτάται µε τους ειδικότερους σκοπούς που εξυπηρετεί το δάνειο.

Σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 3412/11/28-7-2011 απόφαση του ∆.Σ του Τ.Π. & ∆ανείων τα επιτόκια χορήγησης ορίστηκαν ως εξής:
Για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, τους Συνδέσµους και Ενώσεις αυτών, τα Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α : 6,02%.
4. Η διάρκεια αποπληρωµής: έως 25 έτη.

Σηµείωση :
Το ύψος, το επιτόκιο και η διάρκεια αποπληρωµής του χορηγούµενου δανείου καθώς και κάθε άλλος όρος καθορίζονται ύστερα από αξιολόγηση της σκοπιµότητας του δανείου, της βιωσιµότητας, της ορθολογικής οργάνωσης, της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου δανειολήπτη και των προσφεροµένων ασφαλειών για την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου. Σε κάθε περίπτωση, λαµβάνεται πρόνοια να αποφεύγονται, όσο είναι δυνατό, στρεβλώσεις της αγοράς.

5. Ασφάλεια των δανείων
 Η εξασφάλιση των δανείων είναι δυνατή µε τους εξής τρόπους:

 ➡ α) Ενεχυρίαση ή εκχώρηση εκ µέρους του δανειολήπτη προς το Ταµείο
των αναγκαίων για την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου ποσών από τα συνολικά έσοδα αυτού ή, αν ο δανειολήπτης είναι ΟΤΑ, ➡ ενεχυρίαση ή εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη, από εξειδικευµένες επιχορηγήσεις ή από το τµήµα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

 ➡ β) Εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων ή µέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά απαλλοτριώσεως υπό τη γενική του όρου έννοια.

 ➡ γ) Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή µέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα κινητά αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά µεταβιβάσεως.

 ➡ δ) Παροχή εγγύησης υπέρ του δανειολήπτη εκ µέρους αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή χρηµατοπιστωτικών οργανισµών της Ελλάδας και του εξωτερικού ή ενωσιακών οργάνων ή διεθνών οργανισµών που έχουν µεταξύ των σκοπών τους την παροχή τέτοιων εγγυήσεων.

 ➡ ε) Συµπλήρωση της ασφάλειας
Εάν κατά τη διάρκεια του δανείου η αξία της ασφάλειας που έχει εκχωρηθεί, έχει µειωθεί και δεν κρίνεται από το Ταµείο επαρκής για την εξασφάλιση του δανείου, ο οφειλέτης οφείλει να τη συµπληρώσει ➡  κατά τη σχετική υπόδειξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, ➡ διαφορετικά το δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό.
 To είδος και οι όροι εξασφάλισης του δανείου µε έναν ή περισσοτέρους από τους παραπάνω τρόπους ➡ θα καθορίζονται ύστερα από την αξιολόγηση της σκοπιµότητας του δανείου, της βιωσιµότητας, της ορθολογικής οργάνωσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου δανειολήπτη. :mrgreen:

ΟΙ ΧΛΙΔΑΤΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟ “Πόρτο Καρράς” ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΜΑΣ !!!
……………………………………
➡ ➡ ➡ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΟΜΑ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ( Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΛΑΔΗ), ΑΠΟ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΒΑΡΟΣ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ… ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ !!!

ΔΕΙΤΕ… ➡  ➡  ➡  ΕΝΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ Π.Δ. 169/2013 ΚΑΙ Η ΑΤΟΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ… ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΤΗΝ FEDERAL RESERVE BANK KAI ΣΤΗΝ WORLD BANK NA KATEBOYN TA 2,300,000,000,000 EURO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ;;;

……………………………………………….

Τα σχόλια είναι κλειστά.