4/2/2903/Ω:22.00 Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟΝ FRESH RADIO ATHENS

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΜΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ "Ε.ΣΥ." ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.

4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22.00′ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.ΣΥ. ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟΝ FRESH RADIO ATHENS www.freshradio.gr