26/1/2903/Ω:18.30 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ "Ε.ΣΥ." ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

https://www.facebook.com/1711656855612630/videos/317374942228908/UzpfSTQxMjg3NjMzNTc0MTE3NTo3NTc1OTI4MDQ2MDI4NTg/