13/1/2903/Ω:19.00 ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” (ΞΕΝ/ΧΕΙΟ “ΑΡΜΟΝΙΑ”)

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ "Ε.ΣΥ." ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ