22/12/2902/Ω:18.00 ΣΤΗ ΘΗΒΑ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ “ROUTE 67 SPORTS CAFE”

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.