6/12/2902/Ω:20.00 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Κ.Δ.Π.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.