11/11/2902/13.00(ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Κ.Δ.Π.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΡΙΕΡ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.