3/11/2902 Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.