27/10/2902/Ω:19.00 ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ ( καφέ NOVANTATRE Θεομήτορος 61 Άλιμος)

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ "Ε.ΣΥ." ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.