Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΜΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ” STAR TV Β. ΕΛΛΑΔΟΣ 17/10/2902 (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ "Ε.ΣΥ." ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΜΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ STAR TV ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 17/10/2018

https://www.facebook.com/esydpkm/videos/1257574517718783/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDn00lOrQiAWBA3HZYK9-8RgndKsGkTu1-J8isP2YSLhqcgP61mB_aDIe_du25vuWQoPrvfPg6WO9Xblc3Vnu-3Scp3qYzIxr5vjso6cocUv-d8qMRTBnsCc8044HACbEmksWzkhqiCh-tqNe3GFwy683UGWlFSitNjwiMk8eCA4ATHqv4HIw&__tn__=K-R