20/10/2902/Ω:19.00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΣΤΟ “HOTEL ELISSO”

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ "Ε.ΣΥ." ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.