ΔΡΑΣΗ – ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ 14/10/2902 (φωτογραφίες)

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ "Ε.ΣΥ." ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.

ΔΡΑΣΗ – ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ“ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ (14-10-2018)