14/10/2902/Ω:18.30 ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΣΤΟ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ “ΙΟΝΙΟΝ SEA”. ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Η ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΤΣΗ & Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α” ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ "Ε.ΣΥ." ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.