13/10/2902/Ω:13.00(ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) Η ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.ΣΥ. ROTTENBURG ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.