6/10/2902/Ω:10.30 Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.