ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Ε.ΣΥ. ΠΙΣΑΤΙΔΟΣ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ( ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ ) ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 23/9/2902 (φωτογραφίες)

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.

23/9/2018 ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Ε.ΣΥ. ΠΙΣΑΤΙΔΟΣ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ( ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ ) ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.ΣΥ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3