ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Α.ΣΩΡΡΑΣ

Sorras T.V ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ 9ΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ