ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε5 ( Sorras T.V 22/9/2902 )

sorrasT V

Sorras T.V ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε5 ΑΠΟ ΔΥΟ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΛΗ, ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΔΡΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ,(ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ). copyright : sorrasT.V.