22/9/2902/Ω:19.30 Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.