ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΗΧΗΣΗ ΕΧΕΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΗ ΔΕΘ ΑΠΟ 11/9 – 16/9/2902(2018) (φωτογραφίες)

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΗΧΗΣΗ ΕΧΕΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΘ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 11/9 – 16/9/2018

https://www.facebook.com/100011369423363/videos/pcb.868907776831528/868904693498503/?type=3&theater