ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Γ.Γ. ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΣΤΟ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΙΣ ΤΩΡΑ. (αναμετάδοση Sorras T.V 10/9/2902)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

https://www.facebook.com/310645835751246/videos/557648004670134/?hc_ref=ARTvS3C3ntsXhwq4s1UNovB5mLMJPDXXlZwVxLwI6_Fa9CCJ3ut93MBzjZrJyJ06Adc&fb_dtsg_ag=Adx-ZcuwjdZgRN0kNvTstdHvuNxPsY0iS8E82WRvL9kjPg%3AAdwvmkkxT1mYILzgb3N98pckr1FlM6VG8uN_AGOAP4h2Jg