ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΜΠΑΜΠΑΝΗ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Α’ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ , ΣΤΟΝ ΗΣΑ’Ι’Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΤΟ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΙΣ WEB T.V. (βίντεο 5/9/2902)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Sorras T.V ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ , ΣΤΟΝ ΗΣΑ’Ι’Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΤΟ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΙΣ WEB T.V. ANAMETAΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ sorrasfm.com & sorrasT.V.