Ο ΝΙΚΟΣ ΜΕΝΕΓΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΓΩΝΗ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙ-ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. (βίντεο α’ μέρος)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Ο ΝΙΚΟΣ ΜΕΝΕΓΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΓΩΝΗ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙ-ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

https://www.facebook.com/687163665009449/videos/377229382812814/?hc_location=ufi