31/8/2902/Ω:12.00-13.00 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Κ.Δ.Π. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ “TOP FM” 89,8

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.

http://www.e-radio.gr/Top-FM-Kriti-898-Heraklion-i1083/live