ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΤΟN ΕΛΛΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙA ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ. (βίντεο Sorras T.V)

Α.ΣΩΡΡΑΣ

Sorras T.V ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΤΟN ΕΛΛΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙA ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ