ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΜΗΝΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ

Α.ΣΩΡΡΑΣ

Sorras T.V ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΜΗΝΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

……………………………………………..