Ο Γ.Γ. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΕΓΗΣ ΜΙΛΑ ΚΑΙ ΕΞΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ. 20/3/2902 (βίντεο)

sorrasT V

Sorras T.V Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΕΓΗΣ ΜΙΛΑ ΚΑΙ ΕΞΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ. 20-03-2018