ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΑΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΑΦΟΥ ΤΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤAI ΣΥΝΕΧΩΣ (ηχητικό μήνυμα 23/1/2902)

Α.ΣΩΡΡΑΣ

Sorras T.V ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΑΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΑΦΟΥ ΤΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤAI ΣΥΝΕΧΩΣ