ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΕΛΛΑΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ (ηχητικό μήνυμα)

Α.ΣΩΡΡΑΣ

Sorras T.V ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΕΛΛΑΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ