ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΕΝΘΥΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΟΡΚΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ηχητικό μήνυμα)

Α.ΣΩΡΡΑΣ

Sorras T.V ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΕΝΘΥΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΟΡΚΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 23-01-2018