24/1/2902/Ω:10.00 Η Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.