ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΛΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ (ηχητικό μήνυμα 16/1/2902)

Α.ΣΩΡΡΑΣ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΛΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ 16-01-2018