ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ( ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ "Ε.ΣΥ."

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ( ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ)
Η Φυσιολογία του ανθρώπου, δεν αφορά μόνο την περιγραφή των σωματικών του οργανικών λειτουργιών αλλά περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό της λειτουργία του ίδιου, μέσα σε ένα ευρύτερο οργανικό περιβάλλον, στο οποίο είναι ενταγμένος. Ο άνθρωπος με το περιβάλλον του είναι άμεσα συνδεδεμένος με αλληλοεξαρτώμενες λειτουργίες.
Με την ευρύτερη έννοια της φυσιολογίας του ο άνθρωπος εντάσσεται και σε ένα πολιτικό περιβάλλον το οποίο θα το θέταμε ως το φυσικό περιβάλλον της ανθρώπινης διαβίωσης. Ο όρος ΠΟΛΙΣ έχει αναγνωριστεί αδιαμφισβήτητα ως η ανώτερη μορφή κοινωνικής συνύπαρξης. Η οργάνωση και η λειτουργία της Πόλις μέσω διαχειριστικών συστημάτων είναι η ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
Έτσι λοιπόν μπορούμε να ορίσουμε ότι η Πολιτεία είναι ένας φυσικός οργανισμός ο οποίος δημιουργείται από την ανθρώπινη φύση του πολιτικού- κοινωνικού όντος τον άνθρωπο για να βιώνει εντός οργανωμένης κοινωνίας.
Μέσα σε αυτόν τον φυσικό οργανισμό της Πολιτείας λαμβάνει χώρα ως φυσικό φαινόμενο μία οργανικά κυρίαρχη σχέση, ως πολιτική ισχύς που το αποκαλούμε Κράτος. Ο όρος Κράτος έχει την πολυεπίπεδη έννοια της ισχύος η οποία στο πολιτικό επίπεδο εννοείται ως Πολιτική ισχύς δηλαδή Πολιτική εξουσία. Η Πολιτεία είναι ένας φυσικός οργανισμός ο οποίος έχει δημιουργηθεί από πολίτες και περιλαμβάνει το απαραίτητο στοιχείο της ισχύος (το Κράτος) για την διοίκησή της την ασφάλεια της, την απόδοση της δικαιοσύνης και ότι άλλο έχει ανάγκη μια οργανωμένη κοινωνία. Η βασική προϋπόθεση για την λειτουργία του φυσικού οργανισμού που λέγεται Πολιτεία είναι η λειτουργία των κυττάρων που την αποτελούν δηλαδή οι πολίτες. Δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε την λειτουργία του οργανισμού που λέγεται Πολιτεία εάν δεν ορίσουμε πρώτα το βασικό της δομικό στοιχείο που είναι ο ΠΟΛΙΤΗΣ.
Πολίτης είναι το κάθε ανθρώπινο μέλος της Πολιτείας το οποίο δρα πολιτικά. Η φυσική θέση του ανθρώπου και η έννοια πολίτης έχουν ταύτιση η οποία έχει επισημανθεί χιλιάδες χρόνια τώρα.
Τι σημαίνει όμως πολιτική δράση;
ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ.
« Τον τε μηδέν των μετέχοντα ουκ απράγμονα, αλλ΄αχρείον νομίζομεν»
Αυτός που δεν ασχολείται με τα κοινά δεν είναι πολίτης και είναι άχρηστος στην Πολιτεία. Tό σύγχρονο κρατικό μοντέλο δεν προέρχεται ως το φυσικό φαινόμενο των διεργασιών της Πολιτείας των πολιτών αλλά είναι ένα τεχνητό κατασκεύασμα νομοθετικά ρυθμισμένο. Το σημερινό κράτος είναι ένα νομοθετημένο ιδιότυπο πρόσωπο δημοσίου Δικαίου. Ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν στηρίζεται στο βασικό δομικό στοιχείο της πολιτείας που καλείται να υπηρετεί ( τον πολίτη ) αλλά αντιθέτως χρησιμοποιεί την ισχύ του για την άσκηση εξουσιαστικής λειτουργίας επί των πολιτών. Έτσι εξηγείται ο όρος υπήκοος, επειδή με το σύγχρονο νομοθετημένο κράτος ο πολίτης είναι εκτός της φυσιολογίας του όντας υπάκουος στην εξουσία του κράτους μη ασκώντας πολιτική δράση ο ίδιος. Στο φυσικό κράτος εντολέας είναι ο πολίτης και αυτό ( το κράτος ) έχοντας την εκχωρημένη ισχύ των πολιτών εκτελεί ( εκτελεστική εξουσία ) ως εντολοδόχος. έχοντας ως τέτοιος οριστεί. Στο νομοθετημένο κράτος επειδή αφαιρείται από τους πολίτες η πολιτική αυτουργία τους, τον ρόλο του εντολέα αναλαμβάνει η κρατική εξουσία έχοντας ταυτόχρονα και τον ρόλο του εντολοδόχου. Για να λειτουργήσει ωσαύτος το νομοθετημένο κράτος έχει την ανάγκη προκειμένου να δρα επικυρωτικά ως εγγυητής της ομαλότητας και της συνέχεια της δημόσιας ζωής, της ηθικής του νομιμοποίησης στην συνείδηση της πλειοψηφίας του λαού, επικαλούμενο την συμμετοχή του στην διαχείριση της εξουσίας. Οι σύγχρονες ολιγαρχίες ( πολιτικές κυβερνήσεις των κρατών ) το γνωρίζουν αυτό, έτσι δεν αποκλείουν τυπικά τον λαό από την εξουσία αλλά τον αποκλείουν ουσιαστικά, και αυτό το πράττουν με τον έλεγχο της λαϊκής βούλησης με χειραγώγηση, διάσπαση, διαίρεση, εκφοβισμό και την αποδοχή τελικά μίας εικονικής και κατά συνέπεια ανύπαρκτης συμμετοχής του στην εξουσία , η οποία δεν παρέχει επί της ουσίας καμία ηθική νομιμοποίηση στην εξουσία αντιθέτως παράγει κοινωνική καταστολή. Αυτή η εικονική ηθική νομιμότητα έχει ημερομηνία λήξης λόγω της συνεχούς επιδείνωσης της θέσης των πολιτών επειδή ενεργοποιεί ενστικτώδη αντίδραση επιβίωσης και αναζήτησης εναλλακτικής πρότασης με πραγματική προοπτική από αυτή παρουσιάζεται από το πολιτικό κατεστημένο. Αυτή η αναζήτηση είναι μοναδική ευκαιρία για την αποκατάσταση της εικονικής ηθικής νομιμότητας από πραγματική η οποία θέτει την βούληση των πολιτών ως εντολέα και την εκτελεστική εξουσία – κυβέρνηση εντολοδόχο Αυτή η πραγματική ηθική νομιμοποίηση είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής των πολιτών ενεργά στις πολιτειακές διαδικασίες και αυτό υλοποιείται αποκλειστικά με την εφαρμογή της Δημοκρατίας. Πράγματι η συμμετοχή του πολίτη στα κοινά ως ενεργούμενο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την Δημοκρατία και αντιστρόφως η Δημοκρατία είναι η εξασφάλιση της λειτουργίας του Πολίτη ως πολιτικό ον. Η έννοια Δημοκρατία είναι απόλυτη και δεν μπορεί να οριστεί ως άμεση έμμεση ή με οιονδήποτε άλλο ιδεολογηματικό προσδιορισμό όπως κομμουνιστική, σοσιαλιστική, αριστερή ή δεξιά. Δημοκρατία είναι η ισχύς του Δήμου.
Δήμος εξ ορισμού είναι ένας περιορισμένος γεωγραφικός προσδιορισμός που περιλαμβάνει τους πολίτες που κατοικούν και δραστηριοποιούνται εντός του. Οι πολίτες του Δήμου επειδή αποφάσιζαν οι ίδιοι για τα θέματα που αφορούσαν το Δήμο τους είναι η βασική πολιτειακή εξουσία. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν στην εκκλησία του Δήμου εκεί που συγκαλούνταν όλοι οι πολίτες αποφασίζοντας οι ίδιοι για τοπικά τους θέματα καθώς επίσης και μέσω εκπροσώπων τους για θέματα πολιτειακά με την Συμμετοχή τους στην βουλή των αντιπροσώπων (ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ).
Αυτό το διοικητικό σύστημα ίσχυε από αρχαιοτάτων χρόνων επί χιλιετίες μέχρι που αφαιρέθηκε σταδιακά από το νεώτερο Ελληνικό Κράτος μεταφέροντας όλες τις εξουσίες στην κεντρική κυβέρνηση.
Είναι γεγονός ότι ακόμα και στην οθωμανική επικυριαρχία οι δήμοι και οι κοινότητες έπαιξαν ένα καθοριστικό ρόλο με την λειτουργία τους στην διατήρηση των εθιμικών παραδόσεων και τη κατασκευή κοινωφελών τοπικών έργων όπως γεφύρια, σχολεία, οικίες, δρόμους, με την συνολική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
Η κεντρική εξουσία διέσπασε την συλλογικότητα αυτών των τοπικά οργανωμένων κοινωνιών με την εμφύτευση των ξενόφερτων κομματικών ιδεολογημάτων εντός τους.
Αυτή η κομματική επιρροή καθιερώθηκε ως κομματοκρατία και τελικά αναίρεσε την δόμηση Πολιτείας αφαιρώντας το απαραίτητο στοιχείο την συλλογική πολιτική δράση των πολιτών μέσω δύο παραγόντων:
1.) την κοινωνική διαίρεση
2.) την ιδιώτευση των πολιτών.
Η κοινωνική διαίρεση επετεύχθη εκτός της εμφύτευσης ξενόφερτων ιδεολογημάτων και με την διασπορά διασπαστικών ιδιοτελών υποσχέσεων σε πολίτες προκειμένου να εξυπηρετηθούν συμφέροντα αλλοεθνών εξουσιαστών
Η ιδιώτευση καθιερώθηκε μέσα από την εκλογική διαδικασία των κομματικών αντιπροσώπων.
Δηλαδή, αντί η εκκλησία του Δήμου να στέλνει τους αντιπρόσωπους της για να στηρίξει τα συμφέροντα και τα θέλω της τα οποία οριζόντουσαν από τη συνεχή συλλογική πολιτική δράση των πολιτών του δήμου εκχωρήθηκαν με την ψήφο των πολιτών σε κομματικούς υποψηφίους που όριζαν τα κόμματα.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο πολίτης να χάσει την οποιαδήποτε πολιτική του δράση και αναγκαστικά να ιδιωτεύσει δηλαδή να γίνει Ιδιώτης, πολιτικά άχρηστος.
Είναι γεγονός ότι την Πολιτεία – Δημοκρατία – Κράτος ως φυσικός πολιτικός οργανισμός, διαχρονικά, έχει εφαρμοστεί μόνο από το γένος μας. Όλα τα άλλα κράτη ήταν θεοκρατικά ως αποτέλεσμα «θείας» βούλησης χωρίς ίχνος ανθρωποκεντρισμού.
Οι ορδές της ανατολής που κατέλαβαν και κυριάρχησαν την Ευρώπη έκαναν αγώνα δρόμου χιλιετίας για να εκπολιτισθούν αποκλειστικά από τα λεηλατημένα στοιχεία της γραμματείας μας.
Ο σημερινός πολιτισμός τους δεν είναι αποτέλεσμα φυσικών διεργασιών αλλά προσπάθεια μιμητισμού και προσαρμογής τους στον μοναδικό παγκόσμια πολιτισμό.
Αυτός ο υιοθετημένος πολιτισμός που επιδεικνύεται σήμερα δεν είναι γενετικά δικός τους και ως εκ τούτου για να τον μιμηθούν τον επιβάλλουν με νομοθεσίες.
Το φυσικό Κράτος για να έχει τεχνητό αντικατοπτρισμό έγινε νομικό Κράτος μακριά από την ανθρωποκεντρική φυσιολογία του.
Το Κράτος κατά την νεοεμφανισθείσα «επιστήμη» της πολιτειολογίας έγινε νομικό πρόσωπο που ασκεί την εξουσία.
Μακριά από την φυσιολογία του το νομικό αυτό πρόσωπο ανάλογα με την ιδεολογηματική θέση προσέγγισης άλλαζε νομικό πλαίσιο.
Η σημερινή θέση της νομικής υπόστασης του Κράτους έχει προσχωρήσει με μετάλλαξη σε εταιρική νομική μορφή με ισχυρότερο σε ισχύ το εμπορικό δίκαιο με ρίζες στο δίκαιο του Βατικανού.
Το Κράτος- εταιρεία λειτουργεί με γνώμονα τον προϋπολογισμό τα πρωτογενή ταμειακά πλεονάσματα τα χρέη και τα αποθεματικά στερώντας την κοινωνία όλο και περισσότερο από τα πολιτικά, κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα. Το σύγχρονο κράτος δίνει μεγαλύτερη σημασία στην ευημερία των τραπεζών εις βάρος των πολιτών του.
Η βασική διαφορά τους είναι ότι ενώ το φυσικό κράτος είναι ανθρωποκεντρικό, το νομικό κράτος είναι μόνο κεφαλαιοκεντρικό.
Κανένα εφαρμοσμένο οικονομικό σύστημα παγκοσμίως ενταγμένο σε οιανδήποτε ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο έως σήμερα δεν εξυπηρέτησε την λειτουργία του κράτους προς όφελος των πολιτών. Ο λόγος είναι επειδή κάθε εφαρμοζόμενο οικονομικό σύστημα έχει εκ της γενετικής του σύλληψης μία καθοριστική έλλειψη:
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ.
Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Η φυσιολογία του ανθρώπου τον θέτει από την στιγμή της γέννησής του φορέα όλων των ανθρώπινων αξιών.
Η δικαιοσύνη είναι καθοριστική ανθρώπινη αξία.
Το θετικό δίκαιο εφαρμοζόμενο έχει την αποδοχή της κοινωνίας μόνο όταν καλύπτει το κοινό περί δικαίου αίσθημα.
Δικαστές στα δικαστήρια των προγόνων μας ήσαν δια κλήρου πολίτες, οι οποίοι χωρίς κάποια ιδιαίτερη νομική κατάρτιση απέδιδαν το δίκαιο μόνο και μόνο από την αξία της δικαιοσύνης την οποία φέρουν τα ανθρώπινα όντα. Αυτή η πρακτική απόδοσης δικαίου έχει παραμείνει έως τις μέρες μας με τον θεσμό των ενόρκων.
Είναι άξιο μνημόνευσης η προσφυγή της δικαιοσύνης στο υπέρτατο δίκαιο που είναι το συνειδησιακό δίκαιο του πολίτη ( Δίκη των Ναζί ). Το φυσικό δίκαιο δεν στηρίζεται στην τιμωρία για την απόδοση δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη των πολιτών ως έμφυτη αξία δεν μπορεί να ικανοποιείται σε μία ανθρώπινη Πολιτεία με την τήρηση και υπακοή στους νόμους μόνο και μόνο από τον φόβο της τιμωρίας σε ενδεχόμενες παραβατικές συμπεριφορές. Η καταστολή παραβατικών συμπεριφορών από τον φόβο της τιμωρητικής απόδοσης δικαίου δεν αποτελεί την φυσική συνειδησιακή σχέση των πολιτών έναντι του Νόμου. Η δικαιοσύνη σε μία Πολιτεία δικαίου διανέμεται διανεμητικά και διορθωτικά θέτοντας τον πολίτη υπεύθυνο θεματοφύλακα υποστηρικτή των Νόμων ως αναπόσπαστο καθήκον της πολιτικής του δράσης. Η φυσική συνειδησιακή σχέση του πολίτη έναντι του Νόμου καθιστά τους φυσικούς δικαστές με την απονομή διανεμητικής καθώς και διορθωτικής δικαιοσύνης λειτουργικά θεμελιώδεις Πολιτειακούς παράγοντες και εγγυητές της Δημοκρατίας.
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Το κτίσιμο του πνεύματος και του σώματος είναι υποχρέωση την Πολιτείας η οποία αναλαμβάνει πλήρως ως καθήκον της ενώπιον του Γένους μας.
Το Ελληνόπουλο θα έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδείας μάθησης, εξάσκησης, προετοιμασίας, εκγύμνασης σωματικής- πνευματικής, μόνο εντός του σχολείου . Θα ενισχύει η Παιδεία την δημιουργική φαντασία και την κριτική ικανότητα για κρίση γιατί ο αυριανός Πολίτης πρέπει να μετέχει «κρίσεως και αρχής» σε οτιδήποτε υπάρχει ώστε να διακρίνει τι είναι δικό του τι είναι μέσα από την Κοσμοθέαση του και τι όχι. Οτιδήποτε εξελίσσεται στην Τρίτη βαθμίδα θα είναι πάντα σε απόλυτη συνεργασία με τον παραγωγικό ιστό της Πολιτείας ώστε κάθε καινοτομία κάθε νεοτερισμός να εφαρμόζεται άμεσα προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Η πολιτεία παρέχει εργασία και ασφάλεια σε όλους τους πολίτες μέσα στο περιβάλλον της ανοίγοντας τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς ορίζοντες ειδικά με την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία καινοτομιών και τεχνολογίας αιχμής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται εργασία με την απόδοση έργου προς αυτήν. Με τη δομή και τη δόμηση της η πολιτεία θα παρέχει πάντα εργασία σε όλους τους πολίτες της,
Οι συνθήκες εργασίας θα είναι με σεβασμό προς το Ανθρώπινο δυναμικό.
Η αμοιβή θα είναι πάντα με αξιοκρατικό κριτήριο παραγωγικότητας και ποιότητας εργασίας.

Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Ο κάθε φόρος που ορίζεται από την Πολιτεία πρέπει πάντα να είναι έχει συγκεκριμένη ανταπόδοση προς τους πολίτες. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φορολογικοί νόμοι γιατί η πολυνομία είναι η οδός της διαφθοράς, διαπλοκής, συναλλαγής όλων των κακόβουλων ενεργειών και καταδυνάστευσης του πολίτη. Ο νέος φορολογικός νόμος που θα καθιερωθεί θα έχει τουλάχιστον 10ετή διάρκεια. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φόροι επί της ακίνητης περιουσίας ώστε ο πολίτης να είναι πραγματικά κυρίαρχος και κύριος της εστίας του και της περιουσίας του. Τα διόδια καταργούνται γιατί καταστρατηγούν το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών εντός του Ελλαδικού χώρου. Με τους σημερινούς παρόχους των Εθνικών Οδών θα διαπραγματευτεί η Πολιτεία. Η μέριμνα της Πολιτείας είναι ότι ο μικρότερος μισθός θα είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιον τρόπο ώστε το 50 % του να καλύπτει όλες τις βιοτικές ανάγκες του εργαζόμενου. Η γυναίκα αναγνωρίζεται ως αυτοδύναμη, αυτόνομη και ανεξάρτητη μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Φορολογικά αντιμετωπίζεται αυτόνομα κάνοντας προσωπική φορολογική δήλωση και όχι οικογενειακή. Οτιδήποτε αποκτάται εντός του έγγαμου βίου θα διαμοιράζεται σύμφωνα με την νομοθεσία εξαρχής. Για τις μητέρες που ανατρέφουν παιδιά θα υπάρχει πλήρη μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη από την Πολιτεία. Από την πρώτη μέρα που καθίσταται έγκυος η Πολιτεία αναλαμβάνει πλήρως όλα τα έξοδα εγκυμοσύνης, γέννησης και ανατροφής του νεογνού. Η Πολιτεία θα αποκαθιστά όλες τις μητέρες όταν χρειαστεί να μπουν στην παραγωγική διαδικασία για τα χρόνια που έμειναν εκτός αυτής. Είναι υποχρέωση μας να ανατρέψουμε την γενοκτονία που γίνεται σήμερα και να την μετατρέψουμε σε ευγονία. Η αποκατάσταση και η εξασφάλιση των γυναικών μητέρων και των απογόνων μας είναι ιερό καθήκον μας.
ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Η υγεία είναι υποχρέωση της Πολιτείας για την απολύτως δωρεάν παροχή της προς όλους τους πολίτες. Η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη για την ολιστική κάλυψη των αναγκών υγείας των πολιτών της.
Οι νοσοκομειακές εγκαταστάσεις πρέπει να προσφέρουν τις πιο ιδανικές συνθήκες παραμονής εντός αυτών ως απόδειξη της αμοιβαιότητας σεβασμού Πολιτείας και πολίτη.
Τα νοσοκομεία αυτά θα καλύπτονται πλήρως από το πιο εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό.
Τα νοσοκομεία υποχρεωτικά θα βρίσκονται σε περιβάλλον τέτοιο που να προάγεται η αισθητική των πολιτών σε ύψιστο βαθμό.
Θα δημιουργηθούν ειδικά κέντρα περίθαλψης – θεραπευτηρίων για ψυχολογικές ασθένειες με υποστηρικτικά κέντρα που θα παρέχουν εξάσκηση πνεύματος και σώματος με σκοπό την ενεργή λειτουργία κάθε ατόμου στην Ελλήνων Πολιτεία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Η Πολιτεία αποδίδει σεβασμό προς το περιβάλλον με την αρμόζουσα επαφή του ανθρώπου με αυτό. Στις σύγχρονες συνθήκες ότι κατασκευάζεται και δημιουργείται θα γίνεται με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον.
Απώτερος σκοπός είναι η σταδιακή αποσυμφόρηση των αστικών κέντρων και η ενδυνάμωση της περιφέρειας καταργώντας σχεδόν την διαβίωση του ανθρώπου σε μεγαλουπόλεις – φυλακές ψυχών και σωμάτων.
Η ενέργεια θα παύσει να είναι στοιχείο εκμετάλλευσης και πλουτισμού των επικυρίαρχων και θα παρασχεθούν από την Ελλήνων Πολιτεία προς τους πολίτες ενέργειες απόλυτα συμβατές με το περιβάλλον σε τιμές που να αντιπροσωπεύουν μόνο το κόστος των εγκαταστάσεων διανομής.
Όπως επίσης και το νερό ως θείο δώρο θα διανέμεται στους πολίτες μόνο με το κόστος διαχείρισης και μεταφοράς του (συντήρηση δικτύου διανομής).
Σε αυτό το περιβάλλον ο άνθρωπος θα τρέφεται μόνο με τους αυθεντικούς καρπούς της γης που έχουν δοθεί γι’ αυτόν και όχι μεταλλαγμένα, τροποποιημένα, κακοποιημένα με χημικές διαδικασίες τρόφιμα και παράγωγα τροφίμων.
Σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει την απόλυτη ταύτιση του ανθρώπου με αυτό.
( Για λεπτομερή περιγραφή και ανάλυση διάβασε τις κατατεθειμένες στον Άρειο Πάγο από 4 Σεπτεμβρίου 2015 προγραμματικές δηλώσεις του πολιτικού φορέα «Ελλήνων Συνέλευσις») .
Ο πολιτικός φορέας «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» έχει στόχο να θέσει εντός φυσιολογίας την ελληνική πολιτεία με κυρίαρχα στοιχεία:
1.) την καθιέρωση της μόνης δημοκρατίας της αξιακά Ελληνικής Δημοκρατίας
2.) την καθιέρωση του πραγματικού ρόλου του πολίτη εντός της Πολιτείας.
Ο πολιτικός φορέας «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» έχοντας στην ιδρυτική του διακήρυξη την αποκήρυξη της κομματοκρατίας ως την κακοδαιμονία και την αιτία όλων των δεινών του έθνους μας καθιερώνει την άμεση εκλογή από τους δήμους τους εκπροσώπους που θα διαλέγουν οι ίδιοι οι δημότες του .
Καλούμε όλους τους Έλληνες μέσα από τον δήμο τους συλλογικά λειτουργώντας ως πολίτες να καθιερώσουν την Δημοκρατία και να αποστείλουν μέσω της Εκκλησίας του Δήμου τους, τους δικούς τους εκπρόσωπους ως υποψήφιους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ο πολιτικός φορέας «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» απευθυνόμενος στην συνείδηση του πολίτη τον καλεί να αναλάβει ο ίδιος την πολιτική δράση που οφείλει να έχει και να αποκολληθεί από την ιδιώτευση.
Ο πολιτικός φορέας «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» απευθυνόμενος στο δίκαιο του πολίτη τον καλεί να δικαιώσει τις πραγματικές αξίες τα κληρονομικά δίκαια και δικαιώματα του γένους μας και ως άξιος απόγονος να προάγει τον πολιτισμό μέσα στον τόπο δημιουργίας του στη φυσική του γενέτειρα που είναι η ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
Ο πολιτικός φορέας «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» είναι παρόν για να αναστρέψει την ενστικτώδη συλλογικότητα που επιδεικνύει η κοινωνία ευρισκόμενη σε κατάσταση κατοχής και απαξίωσης, σε συνειδητή συλλογικότητα ώστε όχι μόνο να αποτρέψει την επιδείνωση της παρούσας κατάστασης αντιστρέφοντας την σε πορεία ανάκαμψης αλλά και να δύναται να αποτρέπει μελλοντικά όλες τις συνθήκες και τις καταστάσεις που την οδηγούν στην καταναγκαστική ενστικτώδη συλλογικότητα.
Καλούμε όλους τους Έλληνες να ενταχθούν στον φορέα ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ στις προσυνεδριακές εκλογικές διαδικασίες για να συμμετάσχουν στο συνέδριο για την εκλογή όλων των καταστατικών οργάνων που προβλέπονται για την συμμετοχή μας στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές .
ΕΠΕΙΔΗ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΟΥ
ΚΑΛΟΥΜΕ, σε πανεθνική κινητοποίηση και ενεργοποίηση όλων των Ελλήνων προκειμένου να κυβερνήσουν την πατρίδα μας οι αξιότεροι .
ΚΑΛΟΥΜΕ, όλους τους Έλληνες που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι να ενεργοποιηθούν πολιτικά γινόμενοι χρήσιμοι στην κοινωνία.
ΚΑΛΟΥΜΕ, τους Έλληνες να αφήσουμε τα κόμματα ισχνές άθλιες φιγούρες μέσα στο Ελληνικό κοινοβούλιο θυμίζοντάς μας πάντα την επαίσχυντη κομματοκρατία και τις συνέπειές της που τόσο έντονα έχει βιώσει το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας.
ΚΑΛΟΥΜΕ, τους Έλληνες στην δημιουργία ανθρωποκεντρικού κράτους που διασφαλίζει μόνο η πραγματική Ελληνική Δημοκρατία.

ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

Βίκυ Χαραλάμπους Βασίλης Θεοδωρόπουλος

Διευθύνουσα Σύμβουλος Γενικός Γραμματέας

Αφήστε μια απάντηση