ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 5/9/2900

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΜΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ "Ε.ΣΥ." ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.

screenshot

screenshot-1

Αφήστε μια απάντηση