ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ-ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΩΝ. Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 13/6/2900 (πρώτο μέρος) απομαγνητοφώνηση ομάδα ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ-ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΩΝ

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ , Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

13-6-2016

«ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ…»

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με αφορμή την Δύναμη αυτού του όπλου που έχουμε στα χέρια μας, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά, σχετικά με την Θέση που βρίσκεται ο αγώνας μας σε σχέση με τα εργαλεία και τα όπλα τα οποία έχουμε.

Πριν από κάποια χρόνια, ούτε εμείς δεν γνωρίζαμε την Δύναμη που υπάρχει σε αυτά που προσφέρει ο Αρτέμης Σώρρας. Κάποιοι όμως, πολύ υψηλά ιστάμενοι, γνώριζαν πολύ καλά την Δύναμη που κατέχει ο Αρτέμης Σώρρας στα χέρια του.

Όσο εμείς ενεργοποιούμαστε αυτή η Γνώση κατεβαίνει και πιο κάτω και γίνεται ευρέως γνωστή.

Θα έλεγα σήμερα παρατηρείται το εξής: Κάποιοι από τους Διοικητικούς Υπαλλήλους, κάποιοι που είναι μέσα στην Διοίκηση, γνωρίζουν αυτά τα οποία εμείς κάνουμε και γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό το Εξώδικο που εμείς δίνουμε, την Εξώδικη Εντολή- Εξουσιοδότηση, πάρα πολύ καλά και ενδεχομένως, καλύτερα και από εμάς.

Το καθεστώς γνωρίζει και οι Ανώτεροι Υπάλληλοι είναι αυτοί οι οποίοι καταλαβαίνουν την Δύναμη που έχουν αυτές οι κινήσεις μας.

Βέβαια, αυτό αυξάνει πάρα πολύ με το Πληρεξούσιο, γιατί είναι μια τεράστια δύναμη, η ΔΥΝΑΜΗ ΜΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ που μεταβιβάζεται από έναν Δήμαρχο, ο οποίος έχει την Δύναμη, με την ομόφωνη γνώμη της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να δώσει την Εξουσιοδότηση, να πράξει ο Αρτέμης Σώρρας αυτά που γράφει μέσα στο Πληρεξούσιο και αυτά είναι μια Κρατική Εντολή.

Είναι μια Κρατική Εντολή, η οποία πραγματικά έχει τεράστια δύναμη κι αυτή μέσω του Πληρεξουσίου μεταφέρεται σε αυτούς, τους οποίους ο Αρτέμης Σώρρας έδωσε αυτό το Ειδικό Πληρεξούσιο για να πράξουν αντί αυτού, πράττοντας αντί του Δημάρχου, ο οποίος πραγματικά έχει την τεράστια αυτή δύναμη.

Να αναλύσουμε Βίκυ καταρχήν, τι σημαίνει αυτή η Κρατική Δύναμη την οποία κατέχουμε τώρα στα χέρια μας.

«ΔΗΜΟΣ : ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Η Δημοτική μας Αρχή ενεργεί από το 1989 κατόπιν της Κοινοτικής Εντολής, ως Αυτοδύναμη και ως Κυρίαρχη Αρχή για να θεμελιώσει στην ουσία, το κάθε Κληρονομικό Δικαίωμα των Πολιτών.

Είναι η Έναρξη της Ανεξαρτοποίησης της Κρατικής Οντότητας Δήμου μέσα στο Κράτος.

Για αυτό, αργότερα, με το Νόμο Καλλικράτη, έγινε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει την πλήρη Αυτοτέλεια και την Αυτοκυριαρχία κατά την βούληση του λαού, να λειτουργεί σαν ένα Ανεξάρτητο Κρατίδιο μέσα στο κράτος.

Είναι Βάση της Δημοκρατίας, είναι το «Κρατείν τω Δήμω», όπως έχουμε πει πολλές φορές κι έχει συσταθεί με αρκετά εύστοχο τρόπο, όταν το είχαν ξεκινήσει, για την ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Έτσι λέει και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Αυτοδύναμης λειτουργίας μέσα στον Δήμο.

Αυτό για εμάς είναι και η βάση μας. Χρησιμοποιούμε δηλαδή την Δύναμη που μπορεί να παρέχεται μέσω του Δήμου, κατά  Εντολήν και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Πληρεξουσιότητα δίνεται πρώτα στον Δήμαρχο που είναι και ο Άρχων, αφού τον έξελεξε ο λαός, αλλά ενεργεί κατά πλήρη συμφωνία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αυτός μπορεί να δώσει αυτή την Ειδική Εντολή που όλοι έχετε διαβάσει μέσα στις μελέτες μας που ονομάσαμε «ΔΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΑΣ.

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, στο Πρόγραμμα Ομοσπονδοποίησης των κρατών, γίνεται ουσιαστικά η Λειτουργία του Δήμου ως Κρατική Οντότητα, ως μια Ανεξάρτητη Οικονομική και Διοικητική Οντότητα η οποία είναι Αυτοτελής.

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Για να τα λέμε, όπως τα έχουμε περιγράψει: «Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν στα πλαίσια του Νόμου κάθε δυνατότητα δράσεως για να ασκήσουν την πρωτοβουλία τους για κάθε θέμα που δεν έχει εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα τους».

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ρητά, ό,τι δεν έχει εξαιρεθεί, μπορούν να το κάνουν!

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Έτσι! Επίσης, «δεν μπορούν να αμφισβητούνται ή να περιορίζονται από αρχή, Κεντρική ή περιφερειακή, αλλά στα πλαίσια του Νόμου. Οι αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πλήρεις και αποκλειστικές.

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό σημαίνει ότι η Κεντρική Εξουσία, η Κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να ελέγχει την Νομιμότητα των κινήσεων του κάθε Δήμου.

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Αν θυμάστε ακόμα και στις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, το περιγράφει εύστοχα και λέει ακόμα ότι όταν πρόκειται περί δανεισμού, γιατί αφορά τα Δημόσια Κονδύλια, όταν πρόκειται λοιπόν για Δημόσια περιουσία, είτε να ενεχυριάσει ή να φέρει βάρος στην Δημόσια Περιουσία, ακόμα και σε Δημοτική, γιατί είναι αλληλένδετα αυτά, είτε για εκχώρηση δικαιωμάτων για την υλοποίηση των έργων, αυτά εμπίπτουν στον ελεγκτή νομιμότητας του ΟΤΑ που υποχρεούται να γνωματεύσει, εάν και εφόσον υπάρχει παρανομία.

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αρχικά, η νομοθεσία έθετε τον Δήμο και ως Οικονομικά Αυτοτελή.

Επειδή όμως έπρεπε να του παραχωρηθούν πόροι από τα δημόσια έσοδα και επειδή ήδη είχαμε μπει στην διαδικασία των μνημονίων, αφαιρέθηκε αυτή η δυνατότητα, οπότε ο Δήμος σήμερα παραμένει στα χέρια της Κεντρικής εξουσίας, από οικονομικής πλευράς, αιχμάλωτος.

Οπότε, δεν μπορεί να ενεργήσει. Είναι δεσμευμένος από την Κεντρική Κυβέρνηση, γιατί του έχει αφαιρέσει το δικαίωμα που είχε κατά την ίδρυση του ως Κρατική Οντότητα να έχει την Οικονομική Αυτοτέλεια.

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Από την μία, τους υποχρεώνουν να έχουν την εξασφάλιση της Οικονομικής Αυτοτέλειας, αλλά στην ουσία, τους βάζουν φρένο στο πώς μπορούν να είναι Αυτοτελείς.

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για να είναι διαχειρίσιμοι.

«ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ, Ο ΔΗΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ…»

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Έτσι! Όμως έχουμε το δεδομένο του Αρτέμη Σώρρα, ο οποίος ενεχυριάζει δική του περιουσία, εγγυάται δηλαδή, δική του περιουσία κι όχι δημόσια, αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος γίνεται ξαφνικά Ανεξάρτητος και καμία απόφαση δεν μπορεί να παρέμβει, ούτε κρατική, ούτε περιφερειακή υπηρεσία.

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οπότε, ξεφεύγει από την εξάρτηση της Κεντρικής εξουσίας.

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: ‘Ετσι! Και για όσους δεν έχουν ασχοληθεί εις βάθος, το πιο σημαντικό σε όλη αυτή την ιστορία, τι σημαίνουν τα Κληρονομικά Κεφάλαια του Έθνους!

Θα μπορέσετε να έχετε μια πιο αναλυτική εξήγηση στις σημειώσεις που έχουμε κάνει σε όλες τις προτάσεις που έχουν γίνει στους Δήμους.

ΟΔήμος έχει δικαίωμα να αιτηθεί σε αυτά τα Κληρονομικά Κεφάλαια των Ελλήνων, είναι το Κράτος, το ίδιο το κράτος.  

Ο αρχηγός του Κράτους, που στην ουσία όμως είναι μόνο Διοίκηση, το εκτελεστικό σώμα, το Κράτος, κατά εντολήν του λαού και πάλι εκλέγεται για να διοικήσει, αλλά στην ουσία, ο Δήμος είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και είναι πιο κοντά στην βάση της Δημοκρατίας!

Άρα έχει την ίδια και μεγαλύτερη εξουσία από την Κρατική Διοίκηση που είναι κατ’ εντολήν και πρέπει να έχει και ΦΕΚ για να μπορεί να υλοποιήσει οποιαδήποτε πράξη.

Ο Δήμος μπορεί, αν και εφόσον δεν επιβαρύνει το Δημόσιο, να λάβει οποιαδήποτε απόφαση που είναι η εντολή του λαού.

«ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ… ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ…»

Στην δική μας περίπτωση, τα Κληρονομικά Κεφάλαια που συζητάμε, είναι δικαίωμα όλων των Ιθαγενών Ελλήνων, το οποίο δικαίωμα απορρέει από Συμβάσεις και μέσα από πολλά γεγονότα που πρέπει να λάβει κανείς εις γνώσιν του, ξεκινώντας από το 1816 που είναι η Συμφωνία της Βιέννης και μετά εξελίχθηκε και πέρασε σιγά-σιγά, το 1944 στην Συμφωνία του Bretton Woods στην Αμερική στο New Hamshire, όπου εκεί λήφθηκε και η απόφαση της εκχώρησης στην Παγκόσμια Τράπεζα και στο ΔΝΤ που ιδρύθηκε τότε, ο έλεγχος του Παγκόσμιου Εμπορίου και της έκδοσης του Παγκόσμιου Νομίσματος που είναι το δολάριο. Δεσμεύτηκαν τα Κληρονομικά Κεφάλαια που είναι των λαών για να μπορέσει να εκδοθεί το Παγκόσμιο Νόμισμα, το δολάριο.

Για αυτό από τότε, από το 1944 μέχρι και σήμερα, έχουμε τα κράτη να έχουν εκχωρήσει  το Δικαίωμα διαχείρισης των Παγκόσμιων Κεφαλαίων στις τράπεζες και όταν και εφόσον υπάρχει ανάγκη, δικαιούνται να αιτηθούν, εφόσον είναι Κράτος, έχουν δηλαδή το δικαίωμα των Ιθαγενών για να αιτηθούν, έχουν τους κωδικούς, έχουν την περιουσία και πληρούν την ανάγκη, δηλαδή αποδεικνύεται η ανάγκη μέσω του αιτήματος τους.

Αυτό Βασίλη, θυμίζουμε στα μέλη μας και σε όσους μας ακούνε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, που προηγουμένως δεν είχαμε βγάλει στην δημοσιότητα για πολλούς λόγους, γιατί θα έπρεπε να «κλειδώσει» η όλη δομή, από την αρχή μέχρι το τέλος, να μην υπάρχει κανέναν μεμπτό, ή μη ελεγχόμενο σημείο.

«ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ» – Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ»

Έτσι δομήθηκε και το ΑΙΤΗΜΑ, οι ΜΕΛΕΤΕΣ, οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ και σήμερα μπορούμε να δείξουμε στην δημοσιότητα το ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ.

Το Βιβλίο των Σχετικών που έχει προσαρτηθεί ως «Σχετικό», στην τελευταία Εξώδικη δήλωση-Εντολή-Διαταγή του Αρτέμη Σώρρα, αλλά και στο Πληρεξούσιο που δόθηκε στους πολίτες, που είπε προηγουμένως ο Αρτέμης και συνοδεύει με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και με σφραγίδες της Χάγης, όλα τα έγγραφα που νομιμοποιούν και αποδεικνύουν την νομιμότητα, την εγκυρότητα και την ισχύ όλων αυτών που έχουμε περιγράψει πάρα πολλές φορές κι έχουμε ορίσει ως Περιουσία 1 και Περιουσία 2, δηλαδή τα 600 δις που έχει καταθέσει ο Αρτέμης Σώρρας και τα Παγκόσμια Ταμεία.

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό το Ειδικό Πληρεξούσιο που διαβάσαμε την άλλη φορά, ουσιαστικά περιλαμβάνει μια τεράστια Δύναμη, η οποία απορρέει από την Δυνατότητα που έχει ο Δήμαρχος με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, να αποφασίζει αυτοτελώς για τα οικονομικά θέματα και από την άλλη μεριά, προσφέροντας ο Αρτέμης Σώρρας την εγγυοδοσία που μπορεί να δώσει, ώστε να ενεργήσει κατά νόμιμο τρόπο την διαδικασία, να κατέβουν χρήματα, τα οποία δικαιούται ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ο Δήμαρχος με επικουρία του χαρτοφυλακίου του Αρτέμη Σώρρα.

Οπότε, έχουμε από την μία την Κρατική Οντότητα του Δημάρχου μέσα από την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και από την άλλη, έχουμε την δυνατότητα του Αρτέμη Σώρρα να πραγματοποιήσει αυτό το οποίο μπορεί ο Δήμαρχος.

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Και μάλιστα, μέσα στο Πληρεξούσιο έχει σημασία να εστιάσουμε σε αυτό. Λέει ο Δήμαρχος: «ειδικότερα, σύμφωνα με αυτό διορίζει τον ανωτέρω Εντολοδόχο ως τον μοναδικό, αληθινό και νόμιμο καταπιστευματοδέκτη-θεματοφύλακα και Ειδικό Οικονομικό Σύμβουλο περιοριζόμενο στις αρμοδιότητες που περιγράφονται πιο κάτω του Δήμου που εκπροσωπεί, στον οποίο ανατίθεται και εκχωρείται το δικαίωμα να προβεί σε όποια δόμηση χρηματοδότησης χρειαστεί για την υλοποίηση έργων υποδομών, αλλά και για ανθρωπιστικού, κοινωνικού χαρακτήρα και όπως περιγράφονται στα παραρτήματα α και β του Πληρεξουσίου και προσαρτώνται στο παρόν αξιοποιώντας κάθε Νόμιμο μέσο και πηγές προέλευσης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των συμπολιτών μας, καθώς κι όπου δύναται να επεκταθεί για να καλυφθούν οι ανάγκες παντού στην Ελλάδα, αλλά και στο παγκόσμιο στερέωμα».

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ θέλω να μείνουμε λίγο. Οπότε, όταν λέμε για ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ εννοούμε για ένα συγκεκριμένο κομμάτι.

Δεν μιλάμε για Διοικητική Εντολή και διοικητικά μέτρα, δεν μιλάμε για εξουσία διαφορετική, παρά μόνο σε αυτό το οποίο θα ήθελα να το προσδιορίσεις και να το αναλύσεις, τι θα πρέπει να ξέρουμε, πού έχουμε δυνατότητα να δώσουμε Εντολή.

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει οι Συνέλληνες μας να μετατρέπουν αυτή την ιδιότητα, η οποία είναι κατά εντολή του Δημάρχου έχει ανατεθεί στον Αρτέμη Σώρρα και κατ’επέκτασιν στον Εντολοδόχο, ο οποίος είναι το φυσικό πρόσωπο, ο πολίτης, ο οποίος ανέλαβε την ίδια Εντολή, όπως και ο Αρτέμης Σώρρας.

Έχουν λάβει μια Εντολή, η οποία λέει συγκεκριμένα μόνο για την ΔΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ στον Δήμο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν έχει να κάνει με οποιαδήποτε Διοικητική Λειτουργία, όπως καλά είπες προηγουμένως, παρά μόνο για αυτόν τον Ειδικό σκοπό, ο οποίος σε ανάλυση στο Πληρεξούσιο, πρέπει κανείς να εστιάσει για να μην γίνονται λανθασμένες εντυπώσεις. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να διατάξουμε τον Δήμο πώς θα λειτουργεί ο

Δήμος ή για τους λαθρομετανάστες, ή τα δικά του ακίνητα, πώς θα τα διαχειριστεί.

Εμείς έχουμε μόνο μια πολύ προσεκτική Εντολή, εκτέλεσης του Πληρεξουσίου, που πολύ προσεγμένα λέει, παρόλο που είναι μεγάλο, η ουσία είναι μία:

ΝΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΤΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ.

Και μάλιστα, το περιορίζει κιόλας και λέει: «όλα όσα αναφέρονται στο παρόν Πληρεξούσιο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο να θεωρηθούν ως ανάθεση έργων…» είδατε, ξεκινάει και το περιορίζει, γιατί αν γινόταν αλλιώς, δεν θα είχαμε δικαίωμα να το κάνουμε και θα ήταν μια παράνομη πράξη, η οποία δεν θα είχε και ισχύ. «υπηρεσιών, μελετών  και προμηθειών, σύναψη οποιασδήποτε μορφής συμβάσεων, κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων, πράξεις κανονιστικού περιεχομένου, σύναψη οποιασδήποτε μορφής δανείων, εκποίηση ή/ και αγορά ακινήτων αλλά, μπορούν μόνο να θεωρηθούν ως προσπάθεια που αποσκοπεί στην προσέλκυση και διάρθρωση/διάθεση διαφόρων επενδυτικών πακέτων από τον Θεματοφύλακα με σκοπό να υλοποιηθούν έργα υποδομών αλλά και ανθρωπιστικής βοήθειας στο Δήμο και προς όφελος όλων των Ελλήνων γενικότερα, με πράξεις όμως που θα επιβαρύνουν εξ’ολοκλήρου τον Θεματοφύλακα».

«Η ΤΡΙΠΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ»

Αυτό μας δίνει και τον λόγο που ο Αρτέμης Σώρρας έχει την τριπλή Ιδιότητα. Θα δείτε μέσα στην Εξώδικη Δήλωση-Εντολή-Διαταγή Εξουσιοδότηση που έχει καταθέσει ο Αρτέμης Σώρρας προς όλους τους Κρατικούς Φορείς, αλλά και την ΤΡΟΙΚΑ.

Μέχρι τώρα είχαμε κοινοποιήσει δύο από τις Ιδιότητες:

Η πρώτη Ιδιότητα είναι του Έλληνα Ιθαγενή, ο οποίος είναι Κυρίαρχος στην Εθνική Περιουσία, αδιαμφισβήτητος και απόλυτος κάτοχος των Κυριαρχικών Δικαιωμάτων, σαν δεύτερη Ιδιότητα ήταν Νομέας, Κάτοχος και Διαχειριστής των δύο Περιουσιών που περιγράφουμε με πλήρη ανάλυση για τα 600 δις από την μία και τα 2,3 τρις από την άλλη.

Αυτή ήταν η διττή του Ιδιότητα, του Κυρίαρχου Ιθαγενούς Έλληνα και του Νομέα Κάτοχου και Δικαιούχου των Περιουσιών.

Όμως, ερχόμαστε σήμερα και συμψηφίζουμε την Τρίτη του Ιδιότητα, η οποία είναι αυτή του Κρατικού Φορέα.

Οπότε, ο Αρτέμης Σώρρας έχοντας το Πληρεξούσιο από τον Δήμαρχο, που ενεργεί ως εκπρόσωπος-Θεματοφύλακας, του Δήμου, άρα της Κυρίαρχης Βούλησης του Ελληνικού Έθνους, γίνεται Φορέας της Κρατικής Εξουσίας κι αυτό έχει μεγάλη σημασία.

Άρα, ο Αρτέμης Σώρρας, ως Φορέας της Κρατικής Εξουσίας δίνει την Διαταγή να εκτελεστεί η Εντολή που είχε δώσει προηγουμένως ως Ιθαγενής και ως Δικαιούχος της περιουσίας του.

Άρα, έχουμε και τις τρεις Ιδιότητες που γίνονται μία για να μπορέσει να δώσει την Διαταγή Εκτέλεσης της Εντολής. Η Εντολή είναι και του ιδίου, αλλά κι όλων των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν καταθέσει και τα Εξώδικα, αλλά ακόμα και αν δεν τα έχουν καταθέσει, είναι Εντολή των Ελλήνων που μπορεί να εκτελεστεί, εάν και εφόσον η κρατική μας μηχανή ενεργοποιηθεί.

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Από την άλλη την μεριά, αυτή η δύναμη της Κρατικής εξουσίας που έχει μεταφερθεί σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα στον Αρτέμη Σώρρα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια, εκείνο που μπορούμε να επικαλεστούμε εμείς, γιατί ο ελληνικός λαός πραγματικά βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, μιλάμε για μια γενοκτονία την οποία βιώνουμε, μιλάμε για μια φτωχοποίηση, άρα μιλάμε για μια ανθρωπιστική βοήθεια.

Αυτή η Εντολή που δίνουμε και γίνεται Διαταγή μέσω του Πληρεξουσίου είναι αυτή η οικονομική βοήθεια, η οποία έχει ανθρωπιστικό λόγο να πραγματοποιηθεί, επειδή  πραγματικά υπάρχουν τα κεφάλαια σε αποδεδειγμένους λογαριασμούς που ανήκουν στην Κυρίαρχη Ελληνική Δημοκρατία, στους ΄Ελληνες πολίτες.

Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι είναι μια ακολουθία κινήσεων οι οποίες ξεκινούν από κάπου και πηγαίνουν κάπου ολοκληρωμένα για να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε αυτό που σαν Έλληνες πολίτες, δικαιούμαστε να κάνουμε.

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Η κρατική μας μηχανή, ενώ έχει την δυνατότητα να μπορεί να το εκτελέσει, χωρίς να αναγκαστεί ο πολίτης και ένα φυσικό πρόσωπο, όπως ο Αρτέμης Σώρρας να κτίσει όλο αυτό μόνος του, μαζί με τους πολίτες που συμπορεύονται με αυτό και ενώ, η δική μας κρατική μηχανή θα μπορούσε εύκολα ή να αιτηθεί με τους τρόπους που έχει γίνει και μέσω του Αρτέμη Σώρρα και να εκταμιευτούν τα χρήματα με πολύ απλό τρόπο,

αντί αυτού, αναγκαζόμαστε και φτιάχνουμε όλη αυτή την δαιδαλώδη διαδικασία, γιατί η δική μας κρατική μηχανή δεν ενεργεί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, υπέρ του συμφέροντος του Ελληνικού λαού, αλλά εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα και αυτό αποδεικνύεται.

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα έλεγα ότι δεν είναι «δική μας».

Η ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ –ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Βέβαια και δεν είναι! Θα ήθελα, πριν ξεκινήσουμε να αναλύσουμε τα Σχετικά, είναι σημαντικό επίσης να πούμε ότι στο Πληρεξούσιο που έχει αναλυθεί και την προηγούμενη φορά που έχετε κάνει την εκπομπή, ότι ο Αρτέμης Σώρρας με αυτή την Τριπλή Ιδιότητα, έχει δώσει και μια Διαταγή Εκτέλεσης Εντολής δικιάς του, προς εκταμίευση του ποσού, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο δικό του ΑΦΜ, άσχετα αν φαίνεται ή όχι, από την δωρεά των 8 μετοχών της Τράπεζας Ανατολής.

Υπάρχει μια Εφορία, η οποία του έχει βεβαιώσει και καταχωρήσει τον φόρο, ο οποίος ήταν ύψους 27 δισεκατομμυρίων ευρώ, μια Βουλή που έχει επίσης επικυρώσει, το Υπουργείο Οικονομικών που επικυρώνει, οι πάντες το γνωρίζουν….

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ένας Υπουργός Οικονομικών που έχει υπογράψει την Εντολή Πληρωμής…

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Βεβαίως! Και ένα ΣΔΟΕ το οποίο δεν εισπράττει τα χρήματα και που του γίνεται και μήνυση, πρώτη φορά στα δεδομένα.

Έχουμε μια κρατική μηχανή να δεσμεύει τον Έλληνα σε ένα απεχθές και επαχθές δημόσιο χρέος, την στιγμή που υπάρχει ένα ποσό 27 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα μπορούσε να εισπραχθεί με απλό τρόπο από την φορολογία, η οποία ήδη έχει καταχωρηθεί στον Αρτέμη Σώρρα από την δωρεά των 8 Μετοχών της Τράπεζας Ανατολής.

Ο Αρτέμης Σώρρας έρχεται με την τριπλή του Ιδιότητα, ως πρώτο μέλημα στην δική του Εξώδικη Δήλωση-Εντολή Εξουσιοδότηση, δίνει Διαταγή στην Κυβέρνηση να εκτελέσει την Εντολή Είσπραξης των 27 δις για να αποπληρωθεί μέρος του Δημοσίου Χρέους και να συνεχίσουν όλα τα υπόλοιπα.

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ υπογράφονται καινούργια μνημόνια και μπαίνουν καινούργιες δανειακές συμβάσεις και λαβάνονται συνεχώς μέτρα για 3 και 4 δισεκατομμύρια τα οποία λενε ότι χρωστάμε. Και υπάρχουν 27 δισεκατομμύρια που είναι δικά τους, που είναι του Κράτους και δεν τα παίρνουν!

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΑΛΛΑ 63 «ΥΠΕΡΟΠΛΑ»- Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ…

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Εμείς, πολύ προσεκτικά, με το νέο Υπερόπλο που έχει δημιουργηθεί τώρα, ο Αρτέμης Σώρρας έχει δημιουργήσει 63 νέα Υπερόπλα, τα οποία έχουν δοθεί πλέον στους πολίτες.

Ο πολίτης δεν πρέπει να βλέπει τον εαυτό του, ως φυσικό πρόσωπο, αλλά είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος θα πρέπει να διεκπεραιώσει κάποιες διαδικασίες υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Για αυτό και προηγουμένως, είχαμε πει να μην προσωποποιηθεί αυτή η Εντολή.

Δόθηκε αυτή η Εντολή μέσω του Πληρεξουσίου του Αρτέμη Σώρρα, ως μέρος μιας στρατηγικής για να δημιουργηθούν μηχανισμοί, οι οποίοι θα είναι ανεξάρτητοι, αλλά πάντα ελεγχόμενοι, γιατί εκείνος φέρει το βάρος της Εντολής που έχει δώσει.

Επίσης, είναι εκείνος που θα ελέγχει τις πράξεις, τις διαδικασίες και τις οποιεσδήποτε ενέργειες που θα γίνουν με βάση αυτή την Πληρεξουσιότητα. Είναι πολύ συγκεκριμένο το γεγονός ότι από εδώ και στο εξής, όλοι οι τοπικοί φορείς, είτε πρόκειται για Εφορία, Ασφαλιστικών Ταμείων και Τραπεζών, θα έχουν απέναντι τους, όχι μόνο έναν Αρτέμη Σώρρα, αλλά θα υπάρχουν απέναντι τους κι άλλοι μηχανισμοί που θα ενεργοποιηθούν και θα δώσουν και αυτοί με την σειρά τους Διαταγή Εκτέλεσης της Εντολής των Πολιτών, οι οποίοι έχουν δώσει ήδη εντολές και λιμνάζουν στα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών και δεν βγάζει κανείς έστω και μια απάντηση απόρριψης, αν και εφόσον υπήρχε κάτι στο οποίο δεν συμφωνούν.

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ θέλω να πω ότι οι κινήσεις που πρόκειται να γίνουν, η στρατηγική που πρόκειται να ακολουθηθεί, ο τρόπος που θα γίνει η χρησιμοποίηση αυτού του Υπερόπλου, όπως το ονόμασες, του Πληρεξουσίου, δεν αποφασίζεται από τον καθένα που έχει το Πληρεξούσιο.

Αυτό θα πρέπει να το θέσουμε ξεκαθαρά.

Η όλη στρατηγική ξεκινάει από τον Αρτέμη Σώρρα, ξεκινάει από τον Κεντρικό Οργανισμό που σημαίνει πως ό,τιδήποτε γίνεται, θα γίνεται στοχευμένα, θα γίνεται στρατηγικά και κάτω από την συγκεκριμένη καθοδήγηση. Ακόμα και τα Εξώδικα, η σύνταξη τους, ο τρόπος που παρουσιάζονται, ο τρόπος επίδοσης θα είναι συγκεκριμένος, για να είναι αποτελεσματικά.

Δηλαδή, υπάρχει μια στρατηγική που χρησιμοποιεί 63 επιμέρους Υπερόπλα τα οποία όμως πρέπει να είναι απόλυτα εναρμονισμένα και απόλυτα συντονισμένα κατά την λειτουργία τους για να έχουμε στοχευμένη δράση.

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Αν κοιτάξουμε το Πληρεξούσιο του Δημάρχου προς τον Αρτέμη Σώρρα του δίνει Εντολή, «ο ίδιος ο Θεματοφύλακας, ο Αρτέμης Σώρρας  έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει μέρος ή και το σύνολο από τα εν λόγω Κεφάλαια ή από τα περιουσιακά στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος της δικής του εμπιστοσύνης, ακόμα και την Πληρεξουσιότητα..», αλλά είναι ανακλητή και λέει ότι «η οποιαδήποτε μεταβίβαση/ανάθεση από τον Θεματοφύλακα σε ένα τρίτο μέρος, όπως ορίζεται στην πιο πάνω παράγραφο, θα πρέπει να διακοπεί και το πληρεξούσιο θα θεωρηθεί άκυρο και θα έχει καμία ισχύ, σε περίπτωση που ο εκδοχέας/εντολοδόχος που έχει επιλεχθεί από τον Θεματοφύλακα, ενεργεί ή διαπράττει οποιαδήποτε σχέδια, ή δράσεις που αποδεδειγμένα αποτελούν και φέρουν σε κίνδυνο πολιτιστικά, στρατιωτικά/γεωπολιτικά την εθνική και προσωπική ασφάλεια των πολιτών, ή ακόμα και την τιμή της χώρας για την Ελλάδα, την Κύπρο, ή τον Ελληνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος/αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να είναι είτε φυσικό πρόσωπο με ελληνική ή κυπριακή ιθαγένεια (εξ’ αίματος και DNA) κι όχι μόνο θα είναι ελληνικά ομιλών αλλά θα πρέπει να είναι κάποιος που θα σκέφτεται, σχεδιάζει, έχει πρόθεση και θα δημιουργεί στοχευμένη στρατηγική για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και του Ελληνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο («προθέσεις») ή σε περίπτωση που πρόκειται σε νομικό πρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι διευθυντικό προσωπικό και στελέχη θα πρέπει να έχουν την Ελληνική/Κυπριακή Ιθαγένεια (ακόμα και αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο θα πρέπει ο τελικός μέτοχος που είναι το φυσικό πρόσωπο να είναι δηλωμένο και θα πρέπει να διατηρεί επίσης την ελληνική/κυπριακή ιθαγένεια –εξ’αίματος και DNA) και θα πρέπει να πληροί τις αυστηρές προϋποθέσεις των «προθέσεων» όπως καθορίζονται στο παρόν.

Σε τέτοια περίπτωση εάν υπάρχει λόγος για την πώληση/μεταβίβαση των μετοχών/τίτλων ιδιοκτησίας/ δικαιωμάτων χρήσης των κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων, το τρίτο μέρος αντισυμβαλλόμενος που θα οριστεί ως ο νέος Θεματοφύλακας/Διαχειριστής θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τον Θεματοφύλακα όπως αναφέρεται στο παρόν.

Αυτό το Πληρεξούσιο που έχουν πάρει τα φυσικά πρόσωπα, οι πολίτες, αυτά τα 63 άτομα, φέρουν το Πληρεξούσιο το οποίο είναι ανακλητό από τον Αρτέμη Σώρρα ανά πάσα στιγμή και αυτό είναι στην δική του πλήρη δικαιοδοσία να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να θυμίσω λίγο αυτά που είπε πριν ο Αρτέμης Σώρρας, ότι ξεκινήσαμε με τα Πληρεξούσια αυτά που δόθηκαν τις προηγούμενες μέρες, αλλά αυτή η διαδικασία θα είναι εξελικτική που σημαίνει ότι θα καλεστούν κι άλλοι συνέλληνες να χρησιμοποιήσουν αυτό το Υπερόπλο.

Θέλω να τονίσω ότι αυτό δεν είναι κανένα Αξίωμα. Είναι μια ευθύνη η οποία αναλαμβάνει ο οποιοσδήποτε έχει το Πληρεξούσιο στα χέρια του για να μπορέσει να εκτελέσει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι μια τεράστια ευθύνη, γιατί είναι ένα Υπερόπλο, το οποίο έχει ουσιαστικά σκοπό να σκοτώσει το καθεστώς.

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Και ένα βάρος για τον καθένα που το έχει στα χέρια του, πρέπει να το σέβεται και να το αντιμετωπίζει με την απαιτούμενη σοβαρότητα, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι πρωτοφανέστατο και δεν έχει ξανασυμβεί για να μπορεί κανείς να συγκρίνει για να έχει ιδία άποψη.

Είναι κάτι που κανείς δεν γνωρίζει, πόσο τεράστιο Υπερόπλο έχουμε και καλώ όλους τους συνέλληνες όλοι στα γραφεία των Ελλήνων Συνέλευσις, θα πρέπει να υποστηρίξουν σωστά αυτά τα άτομα και αυτά τα άτομα με την σειρά τους θα υλοποιούν, κατά γράμμα οποιαδήποτε Εντολή, θα ακολουθήσει και οποιαδήποτε έγγραφα κατατεθούν και θα πρέπει να υποστηρίζονται ορθά με την ανάλογη σοβαρότητα.

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: Έλενα Αλεξίου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πλάτων Πισατίδης

ΟΜΑΔΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 13/6/2900 α’ μέρος (απομαγνητοφώνηση ομάδα ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ)

Αφήστε μια απάντηση