Αθανασία Γεωργοσοπούλου (Δικηγόρος) : Οι Ανεξάρτητες Αρχές είναι απλά άλλος ένας νομιμοφανής τρόπος να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως ο Κρατικός Μηχανισμός , να εκχωρηθούν στρατηγικής σημασίας αρμοδιότητες του Κράτους σε ιδιώτες , χωρίς έλεγχο και χωρίς καμία προστασία αναφορικά με το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση της δημοκρατικής νομιμότητος.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των υπερεθνικών θεσμών ,που απαιτούν ολοένα και λιγότερο κρατικό παρεμβατισμό προς χάριν υποτίθεται ολιγότερης παρέμβασης στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα από πλευράς κρατικής εξουσίας, αλλά και πιό εύρυθμης λειτουργίας του Κράτους , πάντα για την εξυπηρέτηση του πολίτη , αλλά και του δημοσίου συμφέροντος εν γένει, δημιουργήθηκαν οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (ΑΔΑ).
Αυτές μάλιστα θεσμοθετήθηκαν συνταγματικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 ,τη προτάσει της Συμπολιτεύσεως με Εισηγητή , τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Στο άρθρο 101 Α του Συντάγματος προβλέπεται ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας των ΑΔΑ.
Συγκεκριμένα :’Αρθρο 101 Α: (Ανεξάρτητες αρχές)

1. Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα μέλη της διορίζονται με ορισμένη θητεία και διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόμος ορίζει.
2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την επιλογή και την υπηρεσιακή κατάσταση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας που οργανώνεται για την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης αρχής. Τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσόντα, όπως νόμος ορίζει. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και με επιδίωξη ομοφωνίας ή πάντως με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.
3. Με τον Κανονισμό της Βουλής ρυθμίζονται όσα αφορούν τη σχέση των ανεξάρτητων αρχών με τη Βουλή και ο τρόπος άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ένα πρώτο μείζον θέμα που προκύπτει απ την θεσμοθέτηση των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών είναι η έλλειψη νομικής τους προσωπικότητος (δεν είναι δηλαδή ούτε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ούτε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου) αν και η συνταγματική θεωρία τις θεωρεί Όργανα του Νομικού Προσώπου, του Κράτους .Η ευρύτητα όμως των αρμοδιοτήτων τους σε συνδυασμό με την ίδια την λειτουργική και την οργανωτική τους ανεξαρτησία δημιουργεί το ερώτημα , αν όντως είναι όργανα του Νομικού Προσώπου του Κράτους σε ποιά απ τις τρείς συνταγματικές εξουσίες υπάγονται (νομοθετική δικαστική ,εκτελεστική)??????
Μάλλον η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι σαφής κι εδώ έρχεται ένα δεύτερο τεράστιο θέμα ,αναφορικά με τις ΑΔΑ , που έχει να κάνει με το »δημοκρατικό τους έρεισμα».
Η οργανωτική και λειτουργική τους αυτονομία θέτει το ζήτημα της δημοκρατικής τους νομιμοποίησης ,στο μέτρο που οι Αρχές αυτές δεν λογοδοτούν πουθενά και είναι »πολιτικά ανεύθυνες».
Πράγματι χαρακτηριστικό των ΑΔΑ είναι η πλήρης λειτουργική , διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια ,καθώς και το γεγονός ότι για τις πράξεις τους και τις παραλείψεις τους οι Ανεξάρτητες Διοκητικές Αρχές υπόκεινται μόνον σε έλεγχο νομιμότητος και μόνον από την Δικαιοσύνη , ενώ το Κράτος δεν μπορεί να παρέμβει στο έργο τους . Τα μέλη δε των Διοκητικών Συμβουλίων των ΑΔΑ επιλέγονται από μη κυβερνητικούς Φορείς και η Κυβέρνηση δεν μπορεί να διακόψει την θητεία τους , ή να πάψει τα μέλη της Διοκήσεως των ΑΔΑ κατ’οδένα τρόπο, δι’ουδένα λόγο.
Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά ο Κρατικός Μηχανισμός υποχρεούται να συνδράμει στο έργο των ΑΔΑ ,όποτε κι αυτό τους ζητηθεί.
Κι εδω προκύπτει το τεράστιο θέμα της Συνταγματικότητος αυτών των θεσμών ,καθώς και των συμφερόντων που αυτές υπηρετούν.
Πώς είναι δηλαδή δυνατόν ,ενώ λειτουργούν υπό πλήρη διοικητική , οργανωτική και οικονομική αυτοτέλεια οι ΑΔΑ να έχουν την δικαιοδοσία να νομοθετούν , να επιβάλλουν κυρώσεις και πρόστιμα στους Πολίτες?????
Αν δεν ελέγχονται από το Κράτος ,αν τα μέλη του καλύπτονται τουλάχιστον από διοικητική ασυλία και υπόκεινται μόνον σε δικαστικό έλεγχο ,πως διασφαλίζεται ότι λειτουργούν με γνώμωνα το δημόσιο συμφέρον????

Αγαπητοί φίλοι…Ας πάψουμε να εθελοτυφλούμε.Οι Ανεξάρτητες Αρχές είναι απλά άλλος ένας νομιμοφανής τρόπος να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως ο Κρατικός Μηχανισμός , να εκχωρηθούν στρατηγικής σημασίας αρμοδιότητες του Κράτους σε ιδιώτες , χωρίς έλεγχο και χωρίς καμία προστασία αναφορικά με το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση της δημοκρατικής νομιμότητος.

Πως είναι δυνατόν ο ευαίσθητος , νευραλγικός τομέας της επιβολής και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων π.χ. να έχει αφεθεί σε μια Ανεξάρτητη Αρχή , αυτήν της Γ.Γ.Δ.Ε.?????
Ποιός ελέγχει την ροή των δημοσίων εσόδων ???? Που πηγαίνουν αυτά????? Τίνι τρόπο επιστρέφονται στο Κράτος για την δημιουργία υποδομών σε Υγεία ,Παιδεία, Άμυνα, Πολιτισμό??????
Όσο λοιπόν δεν γνωρίζουμε ποιός ελέχγει τα δημόσια έσοδα , που αυτά πηγαίνουν , πώς επιστρέφονται στο Κράτος ,αν επιστρέφονται , οι Έλληνες Πολίτες έχουμε κάθε δικαίωμα να μην αναγνωρίζουμε καμμία Γ.Γ.Δ.Ε.
Ας μας αποδείξει το Κράτος στο έλεγχο ποιών υπόκεινται ο ι φόροι που μας επιβάλλονται για να υποταχθούμε στην καταβολή των όποιων φοροδικών μας υποχρεώσεων!!!!!!!!!!!!!!!

Έλληνες Άνθρωποι , Πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας διεκδικήστε τα δικαιώματά Σας. Αντισταθείτε στο Κράτος-Κτήνος που μας σκοτώνει ημέρα την ημέρα.Ενωθείτε και με νόμιμους τρόπους διεκδικήστε πίσω την ζωή και το μέλλον σας , καθώς και την Εθνική μας Κυριαρχία επί της Πατρίδος μας και των κληρονομικών μας Δικαιωμάτων επί του πλούτου μας !!!!!!!!!!!!!!
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ .ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ !!!!!!!!!

Ανεξάρτητες αρχές

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Αφήστε μια απάντηση