Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (17/2/2900 Sorrasfm) Απομαγνητοφώνηση ομάδα ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 17-2-2016

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 17-2-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ…

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στις 4 Σεπτέμβρη του 2015 καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο την Διακήρυξη μας και το Καταστατικό μας που θα μελετήσουμε σήμερα. Είχαμε ήδη ανακοινώσει όμως τις Αρχές και τις Αξίες μας, γιατί μιλάμε για μια Συνένωση Ελλήνων και για μια Δημοκρατία, η οποία να είναι πραγματικά η γνήσια Ελληνική Δημοκρατία και επειδή, πάμε να δημιουργήσουμε μέσω αυτής της Δημοκρατίας, την ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Οι Αξίες και οι Αρχές μας είναι συγκεκριμένες κι αυτές μόνο σε μια πραγματική Δημοκρατία μπορούν να βρουν ανταπόκριση.

Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν ότι ξεκινάμε να κάνουμε έναν Φορέα, που πρέπει να είναι ένας Δημοκρατικός Φορέας στις Αρχές της πραγματικής Δημοκρατίας που οι πολίτες έχουν την Αρχή και την Κρίση στην Πολιτεία τους.

Πρέπει αυτή η Πολιτεία για να έχει βάσεις,  να έχει διαχρονικότητα και να μην μπορεί να προσβληθεί από δυνάμεις, οι οποίες έχουν ενεργήσει κατά του Ελληνισμού διαχρονικά. Πρέπει να διασφαλίζεται από Πρωτόκολλα, τα οποία να είναι η ασπίδα σε κάθε προσπάθεια εισχώρησης ξένων σωμάτων μέσα στην Πολιτεία προς διάβρωση.

Ουσιαστικά λοιπόν τα ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΜΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΤΗΝ ΜΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΟΥ ΑΞΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Η ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Και πραγματικά, είναι η διαφορά του Φορέα από τα Κόμματα. Γιατί τα κόμματα εξ’ορισμού είναι αυτά που διαιρούν την κοινωνία και την κομματιάζουν. Ενώ ο Φορέας δεν ενεργεί διασπαστικά και κομματικά, αλλά ενωτικά και ενώνει την κοινωνία.

Αυτό είναι πάρα πολύ απλό να το καταλάβουμε, γιατί όταν δεν υπάρχουν κόμματα, αναλαμβάνουν οι πολίτες να πουν και να σκεφτούν τις ανάγκες του τόπου τους, γιατί ουσιαστικά ο τόπος τους και οι δημότες που βρίσκονται σε αυτή την μικρή τοποθεσία που λέγεται Δήμος, είναι η πηγή της εξουσίας μιας Πολίτειας. Αυτοί γνωρίζουν ποιο είναι το καλό τους και τι πρέπει να γίνει στην περιοχή τους και λόγω εντοπιότητας έχουν τα ίδια συμφέροντα και τις ίδιες προοπτικές. Όταν επέμβει το κόμμα μέσα σε αυτή την κοινωνία, η κοινωνία διασπάται, οπότε αλλάζουν οι ορισμοί, οι προσδιορισμοί και οι οπτικές γωνίες που φαίνονται στους δημότες. Πραγματικά, η επέμβαση των κομμάτων μέσα σε αυτές τις κοινωνίες είναι διασπαστική.

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ!

Ο Φορέας μας διασφαλίζει την ενότητα και πραγματικά αυτό κάνει και καλεί  κάθε περιοχή να στείλει τους εκπροσώπους της. Για να μπορέσει να γίνει αυτό πράξη, η Πολιτεία μας θα είναι δομημένη σε όλα τα επίπεδα της με αυτό τον τρόπο. Κι επειδή η Πολιτεία μας θα είναι δομημένη με ένα συγκεκριμένο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και αυτό ακριβώς το Σύστημα Διοίκησης είναι και του Φορέα μας. Έτσι λοιπόν ο Φορέας μας είναι μια άσκηση Δημοκρατικής διαδικασίας, μια άσκηση Δημοκρατικής λειτουργίας, η οποία έχει προβολή στην Πολιτεία μας, γιατί και η Πολιτεία μας θα είναι δομημένη, έτσι ακριβώς!

Βασική λοιπόν προϋπόθεση είναι ότι ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ.

Έχουμε πει ότι το Σύστημα του Φορέα μας που είναι κι αυτό το ίδιο με την Πολιτεία, αποτελείται από ΠΕΝΤΕ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΜΕ 6Ο ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ – ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Ο 1ος Εξωτερικός κύκλος είναι οι Δημότες. Σήμερα, στον Φορέα μας είναι οι Ε.ΣΥ, οι ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ, οι Τοπικοί Οργανισμοί και αύριο, στην Πολιτεία μας θα είναι οι Δήμοι.

Τώρα λοιπόν που μιλάμε για τον Φορέα, αυτοί που έχουν την εξουσία και θα το δούμε πώς γίνεται, την έχει ο μεγαλύτερος κύκλος και περιλαμβάνει όλους τους Οργανισμούς «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» που βρίσκονται σε όλη την Επικράτεια.

Αυτοί οι Οργανισμοί καλούνται μέσα από Δημοκρατικές διαδικασίες να επιλέξουν τους Εκπροσώπους τους.  Τώρα μιλάμε για τον Φορέα, αλλά ό,τι λέμε μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι είναι και για την Πολιτεία μας, όπως θα είναι δομημένη με αυτή την Δημοκρατική Διοίκηση.

Ο Φορέας μας λοιπόν αποτελείται στον μεγάλο εξωτερικό κύκλο από όλους τους Οργανισμούς ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ και αυτοί οι Οργανισμοί μέσα από την επιλογή που θα κάνουν θα στείλουν τους Εκπροσώπους τους στην ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ που είναι ο επόμενος κύκλος αυτού του Συστήματος Διοίκησης!

Ο επόμενος λοιπόν κύκλος, ο 2ος κύκλος, ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ουσιαστικά θα έχει την δύναμη, γιατί μέσα σε αυτήν θα έρχεται η Εντολή που θα ξεκινάει από τους Τοπικούς Οργανισμούς και θα προχωράει στην Διαδημοτική.

Κάθε μεταφορά μιας Εντολής, πρέπει να μπαίνει στην διαδικασία του ελέγχου, αν αυτό που φεύγει ως Εντολή, εντάσσεται μέσα στο Αξιακό Σύστημα.

Το πρώτο φιλτράρισμα γίνεται από τους Τοπικούς Οργανισμούς. Όταν πρόκειται να το διεκδικήσουν, ή να το ζητήσουν, ή να το επισημάνουν ή να το προβάλλουν μέσα από τους Εκπροσώπους τους, έχουν αυτοί οι ίδιοι την ευθύνη να ελέγξουν αυτό το οποίο πρόκειται να προβληθεί, έχει συνάφεια με τα Ελλάνια Πρωτόκολλα.

Όταν η Διαδημοτική δέχεται μια Πρόταση μέσω των Τοπικών Οργανισμών Ε.ΣΥ, το πρώτο πράγμα που θα ελέγξει είναι, αν αυτό που έρχεται μέσα εκεί, είναι σύμφωνο με τα Ελλάνια Πρωτόκολλα.

Στον επόμενο 3ο Κύκλο σε μια διαδικασία επιλογής των ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ του Οργανισμού μας, πρέπει μέσα από τους Εκπροσώπους που υπάρχουν από τους Τοπικούς Οργανισμούς να επιλεχθούν εκείνοι οι οποίοι θα είναι τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.

Αν μιλήσουμε με μια προβολή στην Πολιτεία μας, τα Τακτικά Μέλη είναι οι Βουλευτές. Μέσα από την Διαδημοτική, θα επιλεγούν τα Τακτικά Μέλη τα οποία είναι η Βάση του Συστήματος της Διοίκησης γιατί αυτοί ουσιαστικά κάνουν την ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που πρέπει να υπάρχει.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Θα ήθελα να πω ότι η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ έχει δύο στάδια: έχουμε ορίσει ότι θα επιλέγονται με εκλογική διαδικασία 10 άτομα και μετά ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ, θα επιλέγονται οι 2 και αυτοί θα είναι οι Εκπρόσωποι.

Αυτό είναι μια άκρως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για να αποφεύγεται η διαπλοκή μεταξύ ψηφιζομένων και ψηφισάντων. Αν κάποιος ξέρει ότι θα ψηφιστεί, μπορεί να υποσχεθεί κι άλλοι να εκμαιεύσουν υποσχέσεις και να υπάρχει μια συναλλαγή, όσον αφορά την ψήφο.

Όταν όμως εκλέγονται 10 και τελικά, δια κλήρου επιλέγονται οι 2, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η επιλογή.

Από την άλλη μεριά, οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν έχου επιλεγεί δια κλήρου, ουσιαστικά είναι οι Επιλαχόντες. Αυτοί θα βρίσκονται πάντα πίσω από τους 2 που έχουν επιλεχθεί τελικά με τον κλήρο, για να τους ελέγχουν ότι πάντα είναι σύμφωνα με τις απόψεις και τα «θέλω» των πολιτών, που τους έχουν επιλέξει και από την άλλη μεριά, ο,τιδήποτε γίνεται είναι σύμφωνο με τα ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ.  

Θα υπάρχει δηλαδή ένας αυτοέλεγχος από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την θέση του Τακτικού Μέλους.

Τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ αυτά, θα είναι όπως είπα η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ της Δημοκρατικής αυτής Δομής που θα υπάρχει στην Πολιτεία μας.

Έτσι λοιπόν, υπάρχει μια ΕΝΤΟΛΗ που φεύγει από τους Τοπικούς Οργανισμούς, περνάει με τους Εκπροσώπους στην Διαδημοτική Επιτροπή και φτάνει στα Τακτικά Μέλη.

Τα Τακτικά Μέλη οφείλουν να την επεξεργαστούν και μετά, υπάρχει ένας άλλος κύκλος, ο οποίος δεν επιλέγεται, αλλά διορίζεται. Αυτός ο κύκλος είναι ο τέταρτος κύκλος.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ…

Έχουμε μιλήσει για τον ΠΡΩΤΟ εξωτερικό μεγάλο ΚΥΚΛΟ που είναι οι Τοπικοί Οργανισμοί Ε.ΣΥ, έχουμε μιλήσει για ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ κύκλο που είναι όλοι οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Οργανισμών που είναι η Διαδημοτική.

Στην συνέχεια, είναι ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ που είναι τα Τακτικά Μέλη που ουσιαστικά είναι οι Βουλευτές στην Πολιτεία μας.

Όταν φτάνει ένα θέμα στους Βουλευτές, αυτοί το επεξεργάζονται, δεν φτάνει για να ψηφιστεί, ή δεν φτάνει αντίστοιχα αυτή η επεξεργασία για να πάρουν μια απόφαση τα Τακτικά Μέλη σε επίπεδο Φορέα.

Πρέπει αυτό το οποίο θα προτείνουν να περάσει μέσα από τον 4Ο ΚΥΚΛΟ που είναι όπως είπαμε διορισμένος και αυτός ο τέταρτος κύκλος καλείται ΓΕΡΟΥΣΙΑ.

Η Γερουσία, την οποία την επιλέγουμε, ουσιαστικά είναι μια ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, η οποία ελέγχει, αν αυτό το οποίο προτείνεται είναι επαρκές και από τεχνικής πλευράς, αλλά και αν συνάδει με τα ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ. Είναι μια Υπηρεσία που περιλαμβάνει όλους τους κλάδους των Επιστημών, όλους τους εμπειρογνώμονες και πραγματογνώμονες και όλες τις ειδικότητες, έτσι ώστε, ό,τι φεύγει μέσα από τα Τακτικά Μέλη και περνάει μέσα στην Γερουσία, να έχει την δυνατότητα να βγει όσο πιο άψογο και πιο χρηστικό και πιο συναφές με τα Ελλάνια Πρωτόκολλα μπορεί να γίνει!

Τελικά, όλο αυτό καταλήγει στον 5ο  ΚΥΚΛΟ που είναι η ΕΝΝΕΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Η Εννεαμελής Επιτροπή είναι μια Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ, αλλά προτείνεται από τον ΠΡΟΕΔΡΟ. Εδώ υπάρχει μια διαφορετικότητα στον συγχρονισμό όλων αυτών των εκλογών, αλλά λύνεται πολύ εύκολα και θα το εξηγήσω πώς γίνεται αυτό.

Ουσιαστικά, αυτή την Εννεαμελή επιτροπή, την εκλέγουν τα Τακτικά Μέλη, αλλά τα άτομα που θα αποτελούν αυτή την Εννεαμελή Επιτροπή έχουν προταθεί από τον Πρόεδρο και είναι 15. Από αυτά τα 15 μέλη, εκλέγονται από τα Τακτικά Μέλη τα 9.

Αυτή η Εννεαμελής ουσιαστικά είναι η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ. Αυτή ουσιαστικά είναι το τελευταίο φίλτρο που περνάει μια νομοθεσία, μια πρόταση, μια στρατηγική και εφόσον περάσει από εκεί, πηγαίνει πάλι πίσω στα Τακτικά Μέλη, δηλαδή, σε επίπεδο Πολιτείας πηγαίνει πίσω στους Βουλευτές και εκεί ψηφίζεται και παίρνει την διάσταση μιας Νομοθεσίας. Έτσι ακριβώς δουλεύει κι ο Φορέας.

Στο τέλος, υπάρχει και το ΕΚΤΟ ΣΗΜΕΙΟ που είναι το ΚΕΝΤΡΟ και είναι ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τα Τακτικά Μέλη.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Πρώτα λοιπόν έχουμε τους Εκπροσώπους των Τοπικών Οργανισμών, οι Τοπικοί Οργανισμοί στέλνους τους Εκπροσώπους τους. Αυτοί οι Εκπρόσωποι είναι η Διαδημοτική. Η Διαδημοτική, με αντίστοιχες διαδικασίες της επιλογής των Εκπροσώπων, επιλέγει τα Τακτικά Μέλη. Τα Τακτικά Μέλη, εφόσον επιλεγούν, διορίζουν την Πρόεδρο, από τις υποψηφιότητες που υπάρχουν. Εφόσον επιλεγεί ο Πρόεδρος, αυτός προτείνει 15 άτομα και από αυτά τα 15 άτομα, τα Τακτικά Μέλη επιλέγουν τα 9. Τώρα έχουμε όλη αυτή την διαδικασία, αλλά δεν έχουμε την Γερουσία. Η Γερουσία προτείνεται κατά 50% τα Τακτικά Μέλη και 50% η Εννεαμελής Επιτροπή.

Αυτός είναι ουσιαστικά ως διάγραμμα ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΜΑΣ.

Γιατί εδώ δεν βλέπουμε Κόμματα, αλλά βλέπουμε πραγματικά την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑ που πράγματι ενεργοποιεί την Τοπική Κοινωνία, τους Τοπικούς Οργανισμούς.

Αυτοί στέλνουν τους Εκπροσώπους τους, οι Εκπρόσωποι τους ουσιαστικά επιλέγουν τους Βουλευτές μεταξύ τους, οι Βουλευτές επιλέγουν τον Πρόεδρο, ο Πρόεδρος προτείνει 15 άτομα για να ψηφιστούν από τα Τακτικά Μέλη τα 9 ως Εννεαμελή Επιτροπή. Τα Τακτικά Μέλη και η Εννεαμελής Επιτροπή είναι αυτοί που διορίζουν την Γερουσία.

Ο ΑΡΧΩΝ ΑΡΧΕΤΑΙ – Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ…

Βλέπουμε ότι τα πάντα επιλέγονται. Τα πάντα εκλέγονται και εκλέγονται από την Βάση, από τον Λαό. Γιατί αυτοί που εκλέγουν τον Πρόεδρο, είναι οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Οργανισμών ή των Δήμων που είναι πραγματικά αυτό που θέλουν οι Πολίτες. ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς πραγματικά ο ΑΡΧΩΝ ΑΡΧΕΤΑΙ και να δούμε πώς υπάρχει στο ίδιο επίπεδο αυτό το σύστημα με τους Ομόκεντρους Κύκλους για να δούμε ότι δεν υπάρχει κάποια εξουσία η οποία είναι υπεράνω, αλλά όλα ελέγχονται σε μια ανταποδοτικότητα ευθυνών, για να μπορέσει να υπάρχει πραγματικά μια τέτοια συρραφή των «θέλω» και των αποτελεσμάτων, αυτών των οποίων μια Πολιτεία καλείται να εκτελέσει με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε μια Πολιτεία να εργάζεται για τον Πολίτη.

Ο Πολίτης να αισθάνεται ότι η Πολίτεια αυτή εργάζεται για το καλό του, ό,τι γίνεται, γίνεται για το καλό του, ότι δεν υπάρχει αυτό το μιασματικό, εχθρικό περιβάλλον που βλέπουμε σήμερα, που υπάρχει μια εξουσία που θέτει τον πολίτη απέναντι και θέλει να τον κατασπαράξει.

Στην ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  θα υπάρχει αυτό το Σύστημα Διοίκησης των ΟΜΟΚΕΝΤΡΩΝ ΚΥΚΛΩΝ, αυτό που θα εφαρμόσουμε και ως τρόπο λειτουργίας και στον Φορέα μας. Είναι πραγματικά ο μόνος τρόπος για να εφαρμοστεί μια Ελληνική Δημοκρατία και ο Πολίτης να έχει την Πολιτεία του και μέσα σε αυτή την Πολιτεία να αισθάνεται την ασφάλεια, γιατί θα ξέρει ότι αυτή η Πολιτεία είναι δική του. Και από την άλλη μεριά, η Πολιτεία θα ανταμοίβει αυτόν τον Πολίτη, ο οποίος εργάζεται για αυτήν.

Υπάρχει μια πραγματική σχέση Σεβασμού ανάμεσα στον Πολίτη και στην Πολιτεία. Γιατί έτσι ξεκινάει ο Σεβασμός. Όταν μια Πολιτεία σέβεται τον Εαυτό της είναι φυσιολογικό να σέβεται και τους Πολίτες. Και επειδή στον Σεβασμό υπάρχει αμοιβαιότητα, όταν μια Πολιτεία σέβεται τους Πολίτες της, ο Πολίτης θα σέβεται την Πολιτεία.

Με λίγα λόγια, αυτός ο σχηματισμός εξασφαλίζει ότι ο Φορέας μας ή η ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ μας, λειτουργεί μέσα στα ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ και θα εφαρμόζεται μέσα από αυτό το σύστημα ως διοικητικός τρόπος η πραγματική Δημοκρατία!

Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ – Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Τα ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ τώρα έχουν μεγάλη σημασία, γιατί ουσιαστικά σε όλες τις βαθμίδες, το βασικό κριτήριο για να περάσει οποιαδήποτε πρόταση και οποιοσδήποτε νόμος και ο,τιδήποτε προτείνεται, είναι, αν αυτό είναι εναρμονισμένο με τα ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ.

Θέλω να πω δε, ότι ο Πρόεδρος του Φορέα και κατ’επέκτασιν ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ δεν θα κάνει τίποτα άλλο, δεν θα επεμβαίνει στα εσωτερικά του Φορέα ή της Πολιτείας, παρά το μόνο που θα κάνει ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ.

Είναι αυτός που θα εποπτεύει όλη την διαδικασία της Δημοκρατικής Διοίκησης και θα είναι πραγματικά ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ και ο μόνος που θα έχει το βέτο σαν άτομο, να επέμβει αν κάτι ξεφεύγει από τον άξονα των Πρωτοκόλλων, για να ξαναεπαναφέρει στην τάξη με την δική του δύναμη, αυτό που πάει να ξεφύγει.

ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΖΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ. Θα είναι πραγματικά Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ μέσα σε όλη αυτή την διαδικασία.

ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ…Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Τονίζω τα ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, γιατί από την εμπειρία που έχουμε από τους προγόνους μας, ενώ οι νομοθεσίες ήταν πολύ δυνατές –κι ο Σόλωνας κι ο Λυκούργος, πραγματικά είχαν κάνει πολύ καλή εργασία στην Νομοθεσία- υπήρχαν όμως ορισμένα κενά που εκεί μπόρεσαν και εισέβαλαν νομοθεσίες που κατόρθωσαν και διάβρωσαν όλη την κοινωνία.

Αναφέρομαι ειδικότερα στην Δημοκρατία της Αθήνας, γιατί ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατή και ειδικά η ιστορία της παλαιάς Αθήνας είναι ένδοξη, τα χρόνια αυτά που καλούμε τώρα «Κλασικός Ελληνισμός», από αυτούς που γράφουν την Ιστορία, έτσι όπως την γράφουν και που η Δημοκρατία υποτίθεται του Περικλή ήταν τεράστια, εκείνη την εποχή είχε υποστεί μια τεράστια διάβρωση η Δημοκρατία, γιατί ο Σόλωνας δεν είχε κλειδώσει πολύ καλά τους Νόμους.

Ενώ, ο Λυκούργος τους είχε κλειδώσει πολύ καλύτερα και βλέπουμε μια Σπάρτη που είχε κρατήσει 800 χρόνια με ένα συγκεκριμένο Δημοκρατικό Σύστημα που ήταν άψογο. Κανένας δεν μπόρεσε να την διαβρώσει, αλλά διαβρώθηκε από τους ίδιους, όταν δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο, παρά να μπουν σε ένα πόλεμο που ήταν έξω από την Πολιτεία τους, έξω από τις Αξίες και την Νομοθεσία τους για να σωθεί ο Ελληνισμός.

Αυτό όμως ήταν έξω από τα Πρωτόκολλα τους και βλέπουμε και μια Αθήνα και μια Σπάρτη που είχαν μια πτώση που ουσιαστικά σήμαινε την πτώση του Ελληνισμού.

Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο θα νικήσουμε και θα κερδίσουμε την επόμενη μέρα.

Εάν δεν κλειδώσουμε την Πολιτεία μας κι αν δεν βάλουμε ο,τιδήποτε λειτουργεί να είναι στον Άξονα των Ελλάνιων Πρωτοκόλλων, αν αφήσουμε πάλι κενά και εισχωρήσουν μέσα διαβρωτικές νομοθεσίες που ξεκινούν ελάχιστα, αλλά αρχίζουν και ρίχνουν το μίασμα τους και δηλητηριάζουν την Πολιτεία, φτάνει στο τέλος αυτό το δηλητήριο φτάνει να την νεκρώσει όλη.

Η διασφάλιση της Πολιτείας μας είναι τα Πρωτόκολλα, γιατί οποιοσδήποτε Νόμος, οποιαδήποτε πρόταση, ο,τιδήποτε θα έρχεται προς εξέταση, το πρώτο πράγμα που θα γίνεται, είναι να εξετάζεται αν είναι σύμφωνο με τα ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ. Είναι σύμφωνο με τις Αξίες μας; Πολύ ωραία! Προχωράει! Είναι σύμφωνο με τις Αρχές μας και τους Νόμους μας; Πέρασε! Αν όμως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην διατύπωση ή στην εφαρμογή, τότε δεν πρόκειται να περάσει! Θα ξαναγυρίζει πίσω να μετατραπεί αυτό το σημείο το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τον Άξονα των Πρωτοκόλλων μας.

Θα ξαναγυρίσει όπως πρέπει να γυρίσει, γιατί η Πολιτεία μας αυτό το δημοκρατικό διοικητικό σύστημα των ομόκεντρων κύκλων που θέλει να ιδρύσει, πρέπει να το εξασφαλίσει διαχρονικά.

Μόνο έτσι μια Πολιτεία μπορεί να παράγει Πολιτισμό και να προοδεύει και ο πολίτης να τείνει προς την Ιδανική του Θέση, κτίζοντας μια Ιδανική Πολιτεία και αυτός είναι ο στόχος μας.

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΚΕΝΤΡΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Σε γενικές γραμμές, το καταστατικό του Φορέα είναι η Λειτουργία αυτών των Ομόκεντρων Κύκλων με αυτή την αλληλοεξάρτηση που έχουν, έτσι ώστε ο ένας να ελέγχεται από τον άλλον κι αυτό που παράγεται στο τέλος, θα είναι το θέλημα των πολιτών, θα είναι αυτό που οι Πολίτες έχουν ως στόχο τους και θα είναι με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εναρμονισμένο με τα ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ.

Αυτό πραγματικά είναι Δημοκρατία και αυτό πραγματικά είναι ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Εάν προχωρήσετε στην ανάγνωση όλων των άρθρων, θα δείτε στην επεξήγηση πώς λειτουργεί ο κάθε κύκλος, θα θυμηθείτε αυτό που είπαμε, ότι ο ένας εξαρτάται από τον άλλον. Κανένας δεν είναι πάνω από τον άλλον. Ο καθένας πρέπει να λειτουργεί μαζί με τον άλλον, ο προηγούμενος με τον επόμενο κ.ο.κ. ώστε να υπάρχει μια ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ για να βγαίνει το αποτέλεσμα που πρέπει να βγει.

Ένα δημοκρατικό αποτέλεσμα είναι ένα αποτέλεσμα που συνάδει με τα Πρωτόκολλα μας.

Αυτά ως εισήγηση. Μπορείτε να προχωρήσετε στην ανάγνωση και στις ερωτήσεις.

ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ε.ΣΥ ΩΣ Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.

Γ. ΒΑΓΕΝΑ: Καλησπέρα και από μένα. Πολύ χρήσιμη η εισήγηση του Βασίλη Θεοδωρόπουλου. Το καταστατικό του Φορέα επιβάλλεται να το διαβάσουμε πολλές φορές για να εμπεδώσουμε αυτή την Δημοκρατική διαδικασία και για να την υλοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο.

Θα ήθελα να διευκρινιστεί κάτι.

Με Δελτίο Τύπου καλούμε τους Πολίτες που ενδιαφέρονται για τα Κοινά, να ενταχθούν, να γίνουν μέλη του Φορέα Ελλήνων Συνέλευσις και να ανοίξουν τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσις του Φορέα. Αυτά τα γραφεία είναι μέρος του γενικότερου εγχειρήματος και μετά θα ενταχθούν στις Ελλήνων Συνελεύσεις Μ.Κ.Ο που είναι οι Οργανισμοί μας.

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να θυμόμαστε πάντα μια βασική αξίωση, η οποία θα μείνει και στην Πολιτεία μας. Οι ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ε.ΣΥ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΑΣ. Πραγματικά, ο, τιδήποτε και να γίνει θα είναι η βάση μας.

Πάμε τώρα στον Φορέα: Ο Φορέας μας ως Πολιτικός Φορέας δεν μπορεί να έχει όλους τους Έλληνες σε πρώτη φάση, σαν σκληρό πυρήνα του.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ενδεχομένως να υπάρχουν υποψήφιοι που να θέλουν να ανοίξουν προεκλογικά γραφεία, οι οποίοι θα έχουν έρθει σε συμφωνία μαζί μας, θα έχουν υπογράψει αυτό το συμφωνητικό και την αμοιβαιότητα σε αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν, εφόσον πάρουμε την εξουσία στα χέρια μας.

Αυτοί θα είναι στην αρχή, ως τοπικά γραφεία του Φορέα. Αλλά η συμφωνία που υπάρχει με αυτούς που θέλουν να ανοίξουν αυτά τα γραφεία, θα είναι ότι μετά το τέλος των εκλογών, αυτό το γραφείο με τα μέλη του, μετατρέπεται ως Μ.Κ.Ο.

Αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως αυτό το γραφείο θα είναι μια Εταιρεία Μ.Κ.Ο όπως είναι όλες οι άλλες ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ. Θα είναι ένας Οργανισμός του σκληρού πυρήνα του Ελληνισμού, ακριβώς για να διασφαλίσουμε διαχρονικότητα σε αυτό το οποίο κάνουμε!

Έτσι λοιπόν ενδεχομένως θα δημιουργηθούν γραφεία που θα εξυπηρετήσουν υποψήφιους βουλευτές, αλλά τελικά αυτά τα γραφεία, μετά το πέρας των εκλογών, θα είναι τέτοια η συμφωνία που θα κάνουμε, θα μετατραπούν σε γραφεία ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, σαν τους Οργανισμούς ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ. Θα είναι δηλαδή μέρος του Πυρήνα μας!

Γ. ΒΑΓΕΝΑ: Έγινες κατανοητός, αλλά δεν ξέρω αν είναι τώρα ώρα να μιλήσουμε για το πρακτικό μέρος, γιατί μας ακούν και άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του Φορέα.

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αν δεν είναι τώρα η ώρα να μιλήσουμε, πότε θα είναι;

Γ. ΒΑΓΕΝΑ: Θέλω να αναλύσουμε το πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή, αυτός που ανοίγει το γραφείο και θα έρθει πρώτα σε συμφωνία με τον Φορέα και αφού υπογράψει το συμφωνητικό, πρέπει να ανοίξει ένα γραφείο και να βάλει μέσα κόσμο για να γίνουν οι εκλογές, βάσει του καταστατικού, για να σταλούν στην Διαδημοτική. Έτσι δεν είναι;

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα το κάνουμε πιο απλό το θέμα. Θα ήταν προτιμότερο να είχαμε ιδρύσει 920 Τοπικούς οργανισμούς Ε.ΣΥ και να είχαμε τόσους ενεργοποιημένους Έλληνες και με μια εκλογική διαδικασία μέσα από αυτούς τους Τοπικούς Οργανισμούς, να είχαμε τους εκπροσώπους μας, γιατί πώς να πάμε σε εκλογές, αν δεν έχουμε εκπροσώπους; Αν δεν έχουμε υποψήφιους βουλευτές;

Αν σκεφτούμε ότι οι υποψήφιοι βουλευτές πρέπει να είναι τουλάχιστον 600, δηλαδή να έχουμε 2 σε κάθε περιφέρεια, πώς είναι δυνατόν να πάρουμε μέρος, με μια προοπτική να πάρουμε την Κυβέρνηση στα χέρια μας; Δεν ξέρουμε πότε πραγματικά θα γίνουν οι εκλογές! Δημιουργούμε συνέχεια καινούργιες Ε.ΣΥ.

Μια στρατηγική η οποία υπάρχει είναι ενώ είμαστε καθοδόν στην ίδρυση των Οργανισμών, αν προκύψουν εκλογές, τότε θα κληθούν άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να υπηρετήσουν τον Ελληνισμό και πραγματικά θα είναι μέσα στην διαδικασία της ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, να πάρουν μέρος στο «Εκλέγεσθαι», δηλαδή, να βγουν μπροστά στην διαδικασία και να επιλεγούν σαν υποψήφιοι βουλευτές.

Αυτοί οι ενδιαφερόμενοι επομένως έχουν και τον κόσμο τους, έχουν τους ανθρώπους τους, έχουν και τους πολίτες που τους υποστηρίζουν.

Αυτοί λοιπόν πρέπει να δουλέψουν παράλληλα με τους Τοπικούς Οργανισμούς Ελλήνων Συνελεύσεις, να ανοίξουν τα γραφεία τους.

Αυτό που θα κάνουμε εμείς, εφόσον προταθούν από τους ίδιους τους φίλους τους και τους πολίτες τους, ως βουλευτές, με την συμφωνία που θα κάνουμε μαζί τους, θα εξασφαλίσουμε ότι τα γραφεία αυτά μετατρέπονται αυτομάτως σε Μ.Κ.Ο ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ μετά τις εκλογές.

Βέβαια, αυτό ουσιαστικά θα παραμείνει έτσι, γιατί  μέχρι σε ένα μεγάλο βάθος χρόνου χρειαζόμαστε τον βαθύ πυρήνα μας, τον πυρήνα αυτόν που διεξήγαγε όλον αυτόν τον αγώνα, που θα είναι η βάση του αγώνα της επόμενης μέρας.

Γιατί ,δεν είναι ότι όταν πάρουμε την κυβέρνηση, έχουν τελειώσει τα πράγματα. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε, πολύ μεγάλον αγώνα να κάνουμε, μέχρι να αλλάξουμε πραγματικά τα πράγματα εκ θεμελίων. Θέλουμε τον υγιή, ενεργοποιημένο και συνειδητοποιημένο πυρήνα μας να είναι πάντα ενεργός.

Αυτό λοιπόν που θα εξασφαλίσουμε, είναι ότι τελειώνοντας αυτές τις εκλογές, αυτό το γραφείο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιον που ήταν μέσα στο πρόγραμμα μας, αλλά δεν ήταν ορκισμένος, δεν είχε μπει στην διαδικασία να ανοίξει έναν Τοπικό Οργανισμό, αλλά για να επιλεγεί ως υποψήφιος Βουλευτής, μετατρέπεται αυτομάτως σε έναν Οργανισμό Ελλήνων Συνέλευσις.

ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.

Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε δύο παράλληλους μηχανισμούς. Ο ένας μηχανισμός είναι αυτός που θα βρίσκει υποψήφιους και θα τους στέλνει στην Διαδημοτική μέσα από τους Τοπικούς οργανισμούς που έχουμε ιδρύσει και ιδρύουμε συνέχεια.

Και ένας άλλος παράλληλος μηχανισμός που θα λειτουργεί από ανθρώπους που είναι μέσα στην δική μας γραμμή, θέλουν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για να εκλεγούν υποψήφιοι βουλευτές, οπότε καλούνται να ανοίξουν μόνοι τους γραφείο, να βρουν μόνοι τους υποστηρικτές και τους ανθρώπους που θα τους προτείνουν, γιατί πρέπει να είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός που να τους προτείνει. Όταν τελειώσουν όλα αυτά, το γραφείο αυτό θα γίνει ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Μ.Κ.Ο.

Άρα, μετά το πέρας των εκλογών, θα έχουμε τα γραφεία που ήδη έχουμε μέχρι τότε ανοίξει δικά μας από ενεργοποιημένους πολίτες και επίσης τα γραφεία που τα ανοίγει κάποιος υποψήφιος βουλευτής που έχει μπει στην εκλογική διαδικασία.

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΛΛΑ ΚΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΣΕ ΕΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ!

ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Δεν έχω κάτι ουσιώδες να προσθέσω, απλώς θεωρώ πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι το σύστημα των Ομόκεντρων Κύκλων που κτίστηκε ο Φορέας είναι μεν προσανατολισμένο στα ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, αλλά υπάρχει όμως και ο Αυτοέλεγχος των ανθρώπων που είναι μέσα στον Φορέα και αυτό είναι κατά την γνώμη μου, πολύ σημαντικό!

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και της Αλληλοεξάρτησης που έχουν μεταξύ τους, γιατί  ο ένας εξαρτάται από τον άλλον και δεν μπορεί να λειτουργήσει  χωρίς τους άλλους. Βέβαια!

ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Και θα ήθελα να ρωτήσω, αν αυτό συνδέεται με το σύστημα της Σπάρτης που υπήρχαν δυο βασιλείς που διήρκησε τόσο πολύ!

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η Σπάρτη είχε ένα πολύ καλό σύστημα, που όμως λειτούργησε πριν 2.500 χρόνια. Σήμερα έχουμε την εμπειρία της Σπάρτης και την εμπειρία από τις άλλες πόλεις και έχουν περάσει και 2.500 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι εμείς, παίρνοντα όλα τα χρηστικά σημεία από την κάθε εμπειρία που έχουμε από το παρελθόν, κτίζουμε την δική μας Πολιτεία με τις παρούσες συνθήκες για να είναι χρηστική σε εμάς σήμερα. Ο,τιδήποτε από το παρελθόν είναι πολύ χρήσιμο για εμάς σαν παράδειγμα και σαν προσανατολισμός και αρνητικά και θετικά. Έχουμε πάρει πολλά στοιχεία από την Σπάρτη, αλλά η Σπάρτη ήταν τελείως σε ένα άλλο περιβάλλον, οι πολίτες ήταν πολύ ενεργοποιημένοι και ζούσαν σε ένα άλλο επίπεδο. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, έχουμε το δικό μας σύστημα, το Δημοκρατικό αυτό που είναι η εγγύηση της Δημοκρατίας και έχουμε και τα ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ για να κλειδώσουμε και να φτάσουμε και εμείς ένα σημείο που η Πολιτεία να έχει ενεργοποιημένους Πολίτες, γιατί η Πολιτεία είναι αυτή που παράγει τους Πολίτες.

ΜΙΑ ΑΞΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΞΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ! Κι όσο πιο δυνατή είναι η Πολιτεία, θα παράγονται πιο δυνατοί Πολίτες. Οπότε, η προσπάθεια της Πολιτείας είναι να φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο των Πολιτών και έτσι, μέσα από αυτή την διαδικασία, να φτάσουμε κι εμείς στο επίπεδο που πρέπει να φτάσουμε.

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΣ Ε.ΣΥ!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΟΝΑ: Θεωρώ και εκτιμώ ότι παράλληλα και μαζί με το Καταστατικό των Ε.ΣΥ, ο Εσωτερικός Κανονισμός είναι αλληλένδετος και πολύ σημαντικός για να περάσουμε και στην ουσιαστική εφαρμογή του Καταστατικού.

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουμε ολοκληρώσει ένα εγχειρίδιο που ουσιαστικά είναι ένας σύμβουλος το πώς ανοίγεται μια Ε.ΣΥ. Υπάρχουν πολύ ενεργοποιημένοι συνειδητοποιημένοι συμπολεμιστές μας που θέλουν να ανοίξουν μια Ε.ΣΥ στον τόπο τους.

Η τηλεφωνική επικοινωνία για να ενημερωθούν, τώρα είναι λίγο δύσκολη, γιατί είμαστε με πολλές Ε.ΣΥ σε επικοινωνία, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν θέματα που θέλουμε να απλοποιήσουμε και για εμάς, αλλά κυρίως για αυτούς.

Οπότε, θα κυκλοφορήσει ένα εγχειρίδιο το οποίο είναι κάποιες σελίδες που έχει τα πάντα μέσα.

Περιέχει το πώς ξεκινάμε και τι ακριβώς είναι οι ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ, το πώς στήνουμε το γραφείο μας, τι πρέπει να έχει, τι χρειάζεται να αναπτυχθεί, τι ταμπέλα βάζουμε, τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να είναι στα πλαίσια της συμβατότητας με όλα τα άλλα γραφεία, έχουμε λογιστικές πληροφορίες.

Επίσης, έχουμε κάνει και μια αναπροσαρμογή του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ που από εδώ και πέρα θα υπογράφεται από όλα τα μέλη. Είναι πολύ πιο μικρός και περιεκτικός, κι έτσι σημαντικός και υπάρχει κι ένα σχέδιο δράσης. Την δράση μας πρέπει να την κάνουμε πιο συγκεκριμένη και πιο ουσιαστική, γιατί έχουμε ένα σχέδιο στο οποίο πρέπει να φτάσουμε γρήγορα. Επειδή ο χρόνος πιέζει και επειδή τα σχέδια που έχουν ετοιμάσει για την Ελλάδα είναι πολύ επικίνδυνα και συνεχώς προχωρούν σε αυτά τα επίπεδα, πρέπει και εμείς αντίστοιχα να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για να φτάσουμε γρήγορα στον στόχο μας. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες για να ιδρύσουμε τους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ε.ΣΥ και τους υποψήφιους βουλευτές, όσο πιο γρήγορα γίνεται.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Υπάρχει μια γραπτή ερώτηση: Αν ένα μέλος δεν είναι ενεργό, χάνει την ιδιότητα του;

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ποια είναι η ιδιότητα του που χάνει; Από μόνο του, αν δεν είναι ενεργό και δεν ενεργοποιείται, χάνει την ιδιότητα του. Ως μέλος όμως, αν δεν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά δεν μπορεί να εκδιωχθεί. Οπότε, είναι ένα ανενεργό μέλος!

ΟΙ Ε.ΣΥ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΔΡΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΝΑ ΙΔΡΥΣΟΥΝ ΝΕΕΣ Ε.ΣΥ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ..

Ήθελα να τελείωσω λέγοντας δύο λόγια για την δράση των ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ε.ΣΥ.

Ήταν επιτακτικό να δημιουργήσουμε πρώτα τους Τοπικούς Οργανισμούς Ε.ΣΥ, γιατί αυτή είναι η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Οι Τοπικοί Οργανισμοί έδωσαν την Εντολή να ιδρυθεί ο Πολιτικός Φορέας. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι τον Πολιτικό Φορέα τον φτιάξαμε για να μπούμε στις εκλογές και να διεκδικήσουμε μέσω των εκλογών την κυβέρνηση.

Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία να επανδρώσουμε τον Πολιτικό μας Φορέα με υποψήφιους Βουλευτές, γιατί χωρίς Βουλευτές πώς θα πάμε να πάρουμε την Κυβέρνηση; Πώς θα διεκδικήσουμε την πλειψηφία στο Κοινοβούλιο;

Αυτό το έργο το έχουν οι Τοπικοί Οργανισμοί Ε.ΣΥ.

Αυτοί οι Οργανισμοί πρέπει να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να τους υποψήφιους Βουλευτές, πέραν του ότι θα απευθυνθούμε σε άλλους. Αυτό το έργο το έχουν αναλάβει να το επιτελέσουν οι Τοπικοί Οργανισμοί.

Οι Τοπικοί Οργανισμοί Ε.ΣΥ είναι αυτοί οι οποίοι να εργαστούν για να επανδρώσουν τον Πολιτικό Φορέα με υποψήφιους Βουλευτές. Είναι επιτακτική ανάγκη, να γίνει αυτό και θα γίνει μόνο, όταν οι Τοπικοί Οργανισμοί αναλάβουν μια τέτοια δράση που θα μπορέσει μέσα σε λίγους μήνες να φέρει τους υποψήφιους βουλευτές που χρειαζόμαστε για να κατέβουμε στις εκλογές και να πάρουμε την Κυβέρνηση.

Πρέπει να γίνει μια στοχευμένη δράση και πρέπει να βάλουμε στόχο ότι ο κάθε Τοπικός Οργανισμός που υπάρχει σήμερα πρέπει να δημιουργεί έναν άλλον Οργανισμό όμορο, γειτονικό μέσα σε ένα μήνα. Αυτό δεν είναι δύσκολο, αν κάνουμε μια συγκεκριμένη και στοχευμένη δράση. Πρέπει να κάνουμε μια πιο συγκροτημένη ενημέρωση στους συμπολίτες μας. Πρέπει να χωρίσουμε την περιοχή μας με ένα χάρτη και να κάνουμε στοχευμένες επισκέψεις σε όλες τις γειτονιές. Για αρχή, θα είναι καλό να ρίξουμε ενημερωτικό υλικό σε όλες τις πόρτες. Μετά,  είναι καλό να περάσουμε από τις ίδιες πόρτες και να μιλήσουμε με τους ανθρώπους για να τους δώσουμε να καταλάβουν τι είναι αυτό που τους λέμε.

ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ!

Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να το κάνουμε αυτό είναι οι ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, που καλούμε όλους τους Έλληνες να υπογράψουν και σε λίγο θα είναι έτοιμες για τις τράπεζες. Έχουμε λοιπόν να τους προσφέρουμε πολύτιμα για την ζωή τους θέματα. Πρέπει να φύγουμε από την αίσθηση που έχει δημιουργηθεί, όταν κάποιος του χτυπάνε το κουδούνι νομίζει ότι είναι κάποιος πωλητής ή ότι είναι κάποιος που δίνει διαφημιστικό υλικό και έχει μια αντιπάθεια για αυτά.

Εμείς όμως πάμε να τους αφυπνίσουμε! Πάμε να τους δώσουμε ό,τι πιο πολυτιμότερο υπάρχει.

Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε και να φύγουμε από την διαδικασία του ενδοιασμού να πλησιάζουμε και να κτυπάμε τις πόρτες και να φτάσουμε πραγματικά σε μια επικοινωνία με τους πολίτες. Θα έλεγα λοιπόν αν η εβδομάδα έχει επτά μέρες, μπορούμε να ορίσουμε συγκεκριμένα και να το μάθουν όλοι οι συμπολίτες μας, ξεκινώντας από την γειτονιά μας, γιατί εκεί που θα αρχίσουμε να ενημερώνουμε είναι από τις διπλανές πολυκατοικίες. Πρέπει να τους δώσουμε να ξέρουν ότι μια φορά την βδομάδα έχουμε μια εκδήλωση που θα καλούνται όλοι, όσο μέσα στην βδομάδα έχουν ενημερωθεί για να έρθουν να κάτσουν μαζί μας να τους εξηγήσουμε με όλα τα οπτικοακουστικά μέσα που έχουμε, αυτά τα οποία τους λέμε.

Έτσι λοιπόν πρέπει να ορίσουμε μια συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδος, που το γραφείο μας θα γίνει σαν εκπαιδευτήριο και τις υπόλοιπες μέρες θα καλούμε να γεμίσει αυτή η συγκεκριμένη μέρα της εκπαίδευσης από συμπολίτες μας.

Αν κάθε βδομάδα μπορούμε να καλούμε 20-30 συμπολίτες μας για να έρχονται στα γραφεία μας, το 1/3 να μένει, βλέπουμε ότι μέσα στα γραφεία θα έχουμε 30-40 συμπολίτες μας, μαζί με εμάς, στον ίδιο αγώνα. Αυτοί θα μπορούν να δημιουργήσουν μια καινούργια Ε.ΣΥ. Αυτοί θα επιφορτιστούν και την ευθύνη για να δημιουργήσουν μια καινούργια Ε.ΣΥ ανά μήνα.

Αυτό ας το οργανώσουμε λίγο στην σκέψη μας, για να δούμε ότι είναι πολύ δυνατό να το κάνουμε και αν το κάνουμε οργανωμένα, είναι εφικτό να το κάνουμε.

Μέσα σε λίγους μήνες θα έχουμε τον αριθμό των Ε.ΣΥ οι οποίες θα μπορούν να μας προμηθεύσουν με τον αριθμό των υποψήφιων βουλευτών που χρειαζόμαστε στον Φορέα μας για να πάμε στις εκλογές και να πάρουμε την Ελλάδα. Την επόμενη βδομάδα θα το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, ώστε να οργανωθούμε σε αυτό το επίπεδο και να έχουμε μια πιο αποδοτική δράση και να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που έχουμε σαν στόχο. Καλή συνέχεια και καλή ανάγνωση και θα τα ξαναπούμε!

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: Έλενα Αλεξίου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πλάτων Πισατίδης

ΟΜΑΔΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

Αφήστε μια απάντηση