Η Πιέρα ( Πιἑρα = Πύλη ή Πηγή ΙΕΡΑ )… από την Ήλιδα στη μέση απόσταση της πεδινής Ιεράς Οδού, προς την Ολυμπία.

ΑΛΦΕΙΟΡΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

image6Πιέρα – Ολυμπιακή Ιερά Πηγή των Ελλήνων

“ΠΙΕΡΑ” Ημέρα 1η

Η Πιέρα (Πιἑρα = Πύλη ή Πηγή ΙΕΡΑ)

Η Ιερά Πηγή Πιἑρα (Πιἑρα = Πύλη ή Πηγή ΙΕΡΑ) έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο στους Ολυμπιακούς  αγώνες της αρχαίας Ελλάδας. Αυτό γιατί οι Ολυμπιακές πομπές, ερχόμενες από την Ήλιδα δια μέσου της πεδινής Ιεράς Οδού,  κατευθυνόμενες προς την Ολυμπία, σταματούσαν στην Ιερά Πηγή Πιέρα. Εκεί και κατά την διάρκεια της παραμονής τους γινόντουσαν εορτές, και τελετές όπως:

·         Η εορταστική υποδοχή της Ολυμπιακής πομπής.

·         Η τελετουργική κάθαρση σώματος και πνεύματος με το νερό της Ιεράς Πηγής Πιἑρας.

·         Η θυσία χοίρων.

·         Ο τελετουργικός χορός των δεκαέξι γυναικών.

·          Η τελετουργική προσφορά πέπλου στην Θεά Ήρα.

Οι εορτές και τελετές τελείωναν λίγο πριν την δύση του ηλίου και οι όσοι είχαν πάρει μέρος  στην πομπή διανυκτέρευαν κοντά στην πόλη Λετρίνοι.  Το άλλο πρωί, πριν την ανατολή του ηλίου, βάδιζε η πομπή πανηγυρικά προς την κοιλάδα της  Ολυμπίας. Στην Ολυμπία έπρεπε να φθάσει πριν το μεσημέρι, διότι ο μεσημβρινός ήλιος ήταν  ανυπόφορος και επικίνδυνος.

Τα παραπάνω είναι σωστά ιστορικά δεδομένα στο ευρύ κοινό.  Αυτό που δεν είναι αρκετά γνωστό στο ευρύ κοινό, είναι η τοποθεσία της Ιεράς Πηγής Πιἑρας.  Είμαι αρκετά βέβαιος ότι η τοποθεσία της Ιεράς Πηγής Πιἑρας είναι στα σημερινά Βυτιναίικα  Πύργου – Ηλείας και συγκεκριμένα εντός της εδαφικής ιδιοκτησίας της οικογένειας μου.  Η Ιερά Πηγή Πιἑρα συνεχίζει να ρέει εκεί έως και σήμερα. Οι επισκέπτες την θαυμάζουν και οι  ποιητές εμπνέονται, γράφοντας για αυτήν ποιήματα.

Αυτά είναι τα στοιχεία και οι πληροφορίες τα οποία και οι οποίες με οδηγούν στην παραπάνω  βεβαιότητα. Αυτά τα έχω συλλέξει τα τελευταία χρόνια από αρχαίους συγγραφείς και  σύγχρονους μελετητές:

Η Ιερά Πηγή Πιέρα βρισκόταν κατά τους αρχαίους συγγραφείς και σύγχρονους μελετητές στο μέσο της πεδινής Ιεράς Οδού. Η Ιερά Οδός ξεκινούσε από την αρχαία Ήλιδα και κατέληγε” στην Ολυμπία δια μέσου της πόλης Λετρίνοι
(Γ. Παπανδρέου. Η Ηλεία δια μέσου των αιώνων. σελ. 109. καθώς και Α. Μπούτσικας. Η αρχαία Ήλις. σελ. 256)

Η σημερινή ρέουσα πηγή στα Βυτιναίικα Πύργου – Ηλείας, η οποία βρίσκεται εντός της εδαφικής ιδιοκτησίας μου, είναι ακριβώς στο μέσο της αρχαίας πεδινής Ιεράς Οδού.
(Επίκαιρος συνημμένος χάρτης της ευρύτερης περιοχής, εκδ. Γράμμα Α.Ε.)

Οι Ολυµπιακές πομπές διανυκτέρευαν κοντά στους Λετρίνους η στους Λετρίνους. Η διανυκτέρευση στην περιοχή της Ιεράς Πηγής Πιέρας το καλοκαίρι στην ύπαιθρο προσφερόταν λόγω της χαµηλής υγρασίας και της δροσιάς.
(Ν. Βασιλάκος. http://og.in.gr/hog/index2.htm, σελ. 1, καθώς και Ν. Γιαλούρης, Μ. Ανδρόνικος κ.α., Οι ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 128)

Τα Βυτιναίικα Πύργου – Ηλείας βρίσκονται  πολύ κοντά στη αρχαία πόλη Λετρίνοι. Στα σημερινά Βυτιναίικα Πύργου – Ηλείας, στην ευρύτερη περιοχή της σημερινής ρέουσας πηγής, και στις άνωθι λοφοκορυφές έχει χαμηλή υγρασία και άφθονη δροσιά κατά τους θερινούς μήνες.
(Κατά πολλούς σύγχρονους μελετητές η αρχαία πόλη Λετρίνοι βρίσκεται στην περιοχή που εκτείνεται από τον σημερινό Άγιο Ιωάννη έως την Συντριάδα Πύργου – Ηλείας.)

Η Ιερά Πηγή Πιέρα «. . .έρρεε εν μέσω κατασκίων φυλλωμάτων. . .»
(Γ.. Παπανδρέου. Η Ηλεία δια μέσου των αιώνων, σελ. 109)

Η σημερινή ρέουσα πηγή στα Βυτιναίικα ρέει εδώ και αιώνες κάτω από αιωνόβια πλατάνια κα. Είναι δε μοναδικά εντυπωσιακά ισκιερή, έτσι

ώστε μερικοί κάτοικοι την αποκαλούν ακόμη

και σήμερα «αποϊσκιούρα».

 «Η Ιερά Πηγή Πιέρα βρίσκεται πλησίον των συνόρων Ολυμπίας και Ήλιδος, αποτελούμενα από τον ποταμό «Βουβό».

(Στράβων, Αρχαία κείμενα)

Η σημερινή ρέουσα πηγή στα Βυτιναίικα

Πύργου – Ηλείας, βρίσκεται σε απόσταση

 ακριβώς 1.050 μέτρων από τον ποταμό

 «Βουβό», που σήμερα ονομάζεται «Ιάρδανος».

Η περιοχή της Ιεράς Πηγής Πιἑρας ήταν λοφώδης, δασώδης, είχε άφθονο νερό και είχε ωραία θέα.
(Θ. Ανδρουτσόπουλος, Το κράτος της Ήλιδος, σελ. 62)

  Όλα τα δίπλα χαρακτηριστικά περιγράφουν

 απόλυτα την σημερινή ρέουσα πηγή στα

 Βυτιναίικα Πύργου – Ηλείας.

Ο κάθε ένας επισκέπτης της σημερινής ρέουσας πηγής στα Βυτιναίικα Πύργου – Ηλείας,  η οποία κατά τις δικές μου μελέτες και εκτιμήσεις είναι η Ιερά Πηγή Πιέρα,  φεύγει από εκεί µε τόσο άφθονα θετικά συναισθήματα και εντυπώσεις,  όσο από καμία άλλη πηγή.

Κωστόπουλος Γ. Τάσης (Συνταξιούχος Δημόσιος υπάλληλος)
Γούναρη 27, 27100 Πύργος – Ηλείας
Τηλ.: 26210 36827 & 694 0015552,
tsopanakos@in.gr

Scan0011ΑΘΛΗΤΕΣ 

Καιρό τώρα “Ορκιε Δία,

ἀπὸ συνετοὺς καὶ ὀρθόγνωμους κριτἓς

ἕμεῖς

πρόκριση λάβαμε γιὰ τοὺς σημερενοὺς ἀγῶνες.

Κι ἤρθαμε ’δῶ,

μπρὸς στὸν Ἱερό σου βωμό,

λουσμένοι στὰ καθάρια νερὰ τῇς Πιέρας,

Έτοιμοι

θυσία νὰ κάνουμε

κι ὅρκο νὰ δώσουμε σὲ ᾿σἐνα.

Γιὰ ἕντιμο ἀγῶνα,

νομοταγὴ στοὺς κριτἐς.

χωρἰς δόλο

δίχως ἀντίγνωμες ν᾿ ἀγωνιστοῦμε,

γιατί

καὶ ἡ δικἠ τους κρίση

τὸ ἴδιο ἔντιμη σὲ ’μᾶς θἆναι.

Φρόντισε «ὦ Δία»

τὴ δική σου δύναμη καὶ κρίσῃ νἄχουμε

σὲ ὅλους τοὺς ἀγῶνες,

κι ὅποιος τὸν κότινο κερδίσει

καμμιὰ βρισιἁ μήτε ἆντίμαχος λόγος νὰ βγῆ

ἀπὸ δικά μας χείλη.

Τ᾽ ᾶπρεπα δὲν ἀρμόζουνε σὲ ’μᾶς.

Ὦ Θεοὶ

ἐμεῖς βλαστάρια ἐκείνων,

ποὺ πρῶτοι

— μὲ δικἠ σας Θεία βούληση —

ἀγῶνες προστάξανε νὰ γίνωνται,

ε μ ε ῖ ς

οἱ σημερινοἰ ἰ’ δ ι ω ν ἀπόγονοι,

Θεία βούληση ζητᾶμε ξανά,

νέοι ἀγῶνες νὰ γίνουνε ὅλου τοῦ ΚΟΣΜΟΥ

σὲ ἓνα πανανθρὠπινο πανδοχεῖο, σὰν

τὴν ᾿Ιερὴ Ἄλτη.

Πρόσταξε «ὦ Δ ί α»

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Α Μ Α Λ Ι Α Σ

………………………………………

ΣΧΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ:

ΟΛΥΜΠΙΑ. Ο ΟΡΚΙΟΣ ΖΕΥΣ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΔΙΝΑΝ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΟΡΚΟ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Αφήστε μια απάντηση