ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΧΡΕΩΜΑ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” ΛΑΡΙΣΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ “Ε.ΣΥ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ” ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΔΙΚΑ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑ ΜΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1

Αφήστε μια απάντηση