10/12/2899/Ω:19.00 Η Ε.ΣΥ. ΚΩ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.

 

ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΩ

Αντιμάχεια Κως

Αφήστε μια απάντηση