5/10/2899/Ω:19.30 ΟΜΙΛΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ, ΤΟΝ ΤΩΝ Ε.ΣΥ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.

ΟΜΙΛΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΙΜΝΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Αφήστε μια απάντηση