4/10/2899/Ω:18.00 ΟΜΙΛΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΙΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ, ΤΙΣ Ε.ΣΥ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.

ΟΜΙΛΙΑ ΙΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Αφήστε μια απάντηση