ΟΙ ΑΙΜΟΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

11855850_1695453190683814_8673883159565045141_n11796427_1695453224017144_4106843696936708233_n

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παρανόησις, η οποία μάλιστα να χρήζει ψυχολογικής ερεύνης, από το να θεωρείται από τους παθόντες Έλληνες, ο εντολέας της σφαγής των ως «θεός», οι αιμοσταγείς διώκτες του Ελληνισμού, ως «άγιοι προπάτορες» και ο πλέον βεβαρημένος με γενοκτονίες λαός, ως «περιούσιος» του θεού λαός.
Ο λόγος γίνεται περί του «θεού» Γιαχβέ, των αναφερομένων στην Παλαιάν Διαθήκην Προφητών, Κριτών και λοιπόν καθαρμάτων και βεβαίως περί των Εβραίων, οι οποίοι αυτοθεωρούμενοι ακόμη ως «περιούσιος λαός» (εδώ το μειδίαμα γίνεται κλαυσίγελος), δολοφονούν ακόμη λαούς και δυναστεύουν δογματικά και οικονομικά ολόκληρον τον πλανήτην.
Είναι βεβαίως δυνατόν το «ακρίτως πιστεύειν», να οδηγήσει τον άνθρωπον στα πλέον εσφαλμένα συμπεράσματα, αλλά το χαρακτηριστικόν του ανθρώπου, και μάλιστα του Έλληνος, είναι το «ερευνάν», το οποίον αναγορεύει την λογικήν ως ηνίοχον των ψυχικών λειτουργιών και καταξιώνει τον άνθρωπον στην βαθμίδα του νοήμονος όντος.
Στην προκειμένην περίπτωσιν το «ερευνάν» δεν είναι και τόσον δύσκολον. Είναι τόσον διακαής ο πόθος των εχθρών της Ελλάδος διά την καταστροφήν της, ώστε δεν τηρούν κανένα πρόσχημα στις γραφές τους.
Ας δούμε λοιπόν τι επιτάσσει ο θεός τους δια τους Έλληνες στην «αγία» γραφή τους:

«….11. Και περί σου, δια το αίμα της διαθήκης σου, εγώ εξήγαγον τους δεσμίους σου εκ λάκκου ανύδρου.
12. Επιστρέψατε εις το οχύρωμα, δέσμιοι της ελπίδος. Έτι και σήμερον κηρύττω ότι θέλω ανταποδώσει διπλά εις σε.
13. Διότι ενέτεινα τον Ιούδαν δι’ εμαυτόν ως τόξον. Ισχυρώς ενέτεινα τον Εφραΐμ, και εξήγειρα τα τέκνα σου, Σιών, κατά των τέκνων σου Ελλάς. Και σε έκαμον ως ρομφαίαν μαχητού. 
14. Και ο Κύριος θέλει φανή επ’ αυτούς και το βέλος αυτού θέλει εξέλθει ως αστραπή. Και Κύριος ο Θεός θέλει σαλπίσει εν σάλπιγγι, και θέλει κινηθή με ανεμοστροβίλους του νότου.
15. Ο Κύριος των δυνάμεων θέλει υπερασπίζεσθαι αυτούς. Και θέλουσι καταναλώσει τους εναντίους και καταβάλει με λίθους σφενδόνης. Και θέλουσι πίει, και θορυβήσει ως από οίνον. Και θέλουσιν εμπλησθή ως φιάλη, και ως αι γωνίαι του θυσιαστηρίου…»

«…11. Και δι’ εσένα, χάριν της αιματηρής διαθήκης σου, εγώ απελευθέρωσα τους αιχμαλώτους σου (Ισραηλίτες) από τον άνυδρο λάκκο της αιχμαλωσίας.
12. Να επιστρέψετε στην οχυρωμένην πόλιν σας, αιχμάλωτοι της ελπίδος. Ακόμη και σήμερον κηρύσσω ότι θα σου ανταποδώσω τα διπλά.
13. Διότι ετέντωσα τον Ιούδαν διά τον εαυτόν μου σαν τόξον. Ετέντωσα δυνατά (σαν τόξον) και τον Εφραΐμ και εξεσήκωσα τα παιδιά σου Σιών, εναντίων των παιδιών σου Ελλάς. Και σε κατέστησα (λαέ του Ισραήλ), σαν κοφτερόν σπαθί μαχητού.
14. Και ο Κύριος θα επέλθει εναντίον αυτών (των παιδιών της Ελλάδος) και το βέλος του θα εξακοντισθεί σαν αστραπή. Και ο Κύριος ο Θεός θα σαλπίσει με σάλπιγγα και θα κινηθεί εναντίον τους σαν ανεμοστρόβιλος του νότου.
15. Ο Κύριος των δυνάμεων θα υπερασπισθεί τα παιδιά της Σιών. Και θα εξοντώσουν τους αντιπάλους τους (παιδιά της Ελλάδος) και θα τους καταχώσουν με λίθους σφενδόνης. Και θα πιούν το αίμα τους (των παιδιών της Ελλάδος) και θα χαίρονται θορυβωδώς σαν να πίνουν κρασί. Και θα γεμίσουν από το αίμα τους (των παιδιών της Ελλάδος) σαν δοχεία και σαν τις γωνίες του θυσιαστηρίου στις θυσίες….»

Ζαχαρίας Θ΄ 11 – 15
Η Αγία Γραφή Έκδοσις Λονδίνου 1946

Μήπως λοιπόν θα πρέπει οι Έλληνες να αρχίσουν να ερευνούν, έστω και τώρα, τις γραφές των Εβραιογενών δογμάτων, τα οποία ακρίτως πιστεύουν;

6/8/2015
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Αφήστε μια απάντηση