Προ 45.000 ετών περίπου ξεκίνησαν οι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ !!!

ΑΛΦΕΙΟΡΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

skytalesimagesimage002(2729)

12 Οκτωβρίου 2008

Είναι καιρός να απελευθερωθούμε από αγκιλώσεις στα ψέμματα που μας σέρβιραν μέχρι τώρα, όλοι αυτοί που και τους ξέρετε, και ανατριχιάζετε διότι χωρίς να το θέλετε, το διαισθάνεστε ότι είναι οι εχθροί μας που μόνο στόχο έχουν την αλλοίωση και εξαφάνιση όχι μόνο της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ, αλλά ακόμα και της ίδιας της ύπαρξής μας ως ΕΛΛΗΝΕΣ!

Το αίμα σας βράζει, αυτό είναι σίγουρο!!! Όταν ακούτε κάτι εναντίον των Ελλήνων, αγριεύετε, οργίζεστε. Όμως όταν κάποιος σας λέει όλη την πικρή αλήθεια, για το ποιός, το πως και το γιατί, κατέστρεψαν και γκρέμισαν κάθε τι ΕΛΛΗΝΙΚΟ, επειδή είστε ακόμα σε μια κατάσταση που αισθάνεστε τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια σας, να γκρεμίζονται όλα όσα είχατε βάλει σε μια σειρά μέσα στο μυαλό σας, ότι είσαστε απόγονοι του… Αδάμ και της Εύας, πάρτε δύναμη από αυτό το βρασμό ψυχής που νοιώθετε και πετάξτε από πάνω σας όλα τα μαύρα πέπλα που σας κρατούν στο σκοτάδι!!!

ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ, Ο ΕΧΘΡΟΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΕΛΛΗΝΑΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΥΓΚΡΑΣΤΗΚΕ ΤΙΣ ΓΟΕΡΕΣ ΚΡΑΥΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ, ΠΟΥ ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ, ΔΗΛ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΚΑΘΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΤΕ!
ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΣΤΑ «ΗΛΙΑΚΑ Α’»… […ἐς δὲ τὸν ἀγῶνα τὸν Ὀλυμπικὸν λέγουσιν Ἠλείων οἱ τὰ ἀρχαιότατα μνημονεύοντες Κρόνον τὴν ἐν οὐρανῷ σχεῖν βασιλείαν πρῶτον καὶ ἐν Ὀλυμπίᾳ ποιηθῆναι Κρόνῳ ναὸν* ὑπὸ τῶν τότε ἀνθρώπων, οἳ ὠνομάζοντο χρυσοῦν γένος: Διὸς δὲ τεχθέντος ἐπιτρέψαι Ῥέαν τοῦ παιδὸς τὴν φρουρὰν τοῖς Ἰδαίοις Δακτύλοις, καλουμένοις δὲ τοῖς αὐτοῖς τούτοις καὶ Κούρησιν: ἀφικέσθαι δὲ αὐτοὺς ἐξ Ἴδης τῆς Κρητικῆς, [πρὸς] Ἡρακλέα καὶ Παιωναῖον καὶ Ἐπιμήδην καὶ Ἰάσιόν τε καὶ Ἴδαν: τὸν δὲ Ἡρακλέα παίζοντα–εἶναι γὰρ δὴ αὐτὸν πρεσβύτατον ἡλικίᾳ–συμβαλεῖν τοὺς ἀδελφοὺς ἐς ἅμιλλαν δρόμου καὶ τὸν νικήσαντα ἐξ αὐτῶν κλάδῳ στεφανῶσαι κοτίνου: παρεῖναι δὲ αὐτοῖς πολὺν δή τι οὕτω τὸν κότινον ὡς τὰ χλωρὰ ἔτι τῶν φύλλων ὑπεστρῶσθαι σφᾶς καθεύδοντας. κομισθῆναι δὲ ἐκ τῆς Ὑπερβορέων γῆς τὸν κότινόν φασιν ὑπὸ τοῦ Ἡρακλέους ἐς Ἕλληνας, εἶναι δὲ ἀνθρώπους οἳ ὑπὲρ τὸν ἄνεμον οἰκοῦσι τὸν Βορέαν…]

Κρόνιος λόφος
Πριν την καταστροφική πυρκαγιά του 2007 …

* Γεγονός είναι ότι το μοναδικό ίσως σημείο που έχει πάρει το όνομα του ΚΡΟΝΟΥ, πατέρα του ΔΙΟΣ, είναι ο Κρόνιος Λόφος, βόρεια του Σταδίου και της Ιεράς Άλτεως

ΗΡΑΚΛΗΣ ο Ιδαίος Δάκτυλος.

σταδιο

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ… [ …  πρῶτος μὲν ἐν ὕμνῳ τῷ ἐς Ἀχαιίαν ἐποίησεν Ὠλὴν Λύκιος ἀφικέσθαι τὴν Ἀχαιίαν ἐς Δῆλον ἐκ τῶν Ὑπερβορέων τούτων: ἔπειτα δὲ ᾠδὴν Μελάνωπος Κυμαῖος ἐς Ὦπιν καὶ Ἑκαέργην ᾖσεν, ὡς ἐκ τῶν Ὑπερβορέων καὶ αὗται πρότερον ἔτι τῆς Ἀχαιίας ἀφίκοντο [καὶ] ἐς ΔῆλονἈριστέας [γὰρ] ὁ Προκοννήσιος–μνήμην ἐποιήσατο Ὑπερβορέων καὶ οὗτος–τάχα τι καὶ πλέον περὶ αὐτῶν πεπυσμένος εἴη παρὰ Ἰσσηδόνων, ἐς οὓς ἀφικέσθαι φησὶν ἐν τοῖς ἔπεσιν.

Ἡρακλεῖ οὖν πρόσεστι τῷ Ἰδαίῳ δόξα τὸν τότε ἀγῶνα διαθεῖναι πρώτῳ καὶ Ὀλύμπια ὄνομα θέσθαι:

διὰ πέμπτου οὖν ἔτους αὐτὸν κατεστήσατο ἄγεσθαι, ὅτι αὐτός τε καὶ οἱ ἀδελφοὶ πέντε ἦσαν ἀριθμόν.  

Δία δὴ οἱ μὲν ἐνταῦθα παλαῖσαι καὶ αὐτῷ Κρόνῳ περὶ τῆς ἀρχῆς, οἱ δὲ ἐπὶ κατειργασμένῳ ἀγωνοθετῆσαί φασιν αὐτόν:

νικῆσαι δὲ ἄλλοι τε λέγονται καὶ ὅτι Ἀπόλλων παραδράμοι μὲν ἐρίζοντα Ἑρμῆν, κρατήσαι δὲ Ἄρεως πυγμῇ.

τούτου δὲ ἕνεκα καὶ τὸ αὔλημα τὸ Πυθικόν φασι τῷ πηδήματι ἐπεισαχθῆναι τῶν πεντάθλων, ὡς τὸ μὲν ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος τὸ αὔλημα ὄν, τὸν Ἀπόλλωνα δὲ ἀνῃρημένον Ὀλυμπικὰς νίκας… ] 

olympia
Μετά την γύμνωση… αποκαλύπτεται ένα σχήμα που μοιάζει με πυραμίδα ! Φυσικά μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, έχει παραμορφωθεί λόγω καθιζήσεων των χωμάτων…

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΙΣΤΟΡΩΝΤΑΣ Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ… [ … τούτων δὲ ὕστερον … Κλύμενον τὸν Κάρδυος, πεντηκοστῷ μάλιστα ἔτει μετὰ τὴν συμβᾶσαν ἐπὶ Δευκαλίωνος ἐν Ἕλλησιν ἐπομβρίαν ἐλθόντα ἐκ Κρήτης, γένος ἀπὸ Ἡρακλέους ὄντα τοῦ Ἰδαίου, τόν τε ἀγῶνα ἐν Ὀλυμπίᾳ θεῖναι καὶ Κούρησι τοῖς τε ἄλλοις καὶ Ἡρακλεῖ τῷ προγόνῳ λέγουσιν ἱδρύσασθαι βωμόν, Παραστάτην ἐπωνυμίαν τῷ Ἡρακλεῖ θέμενον.

Ἐνδυμίων δὲ ὁ Ἀεθλίου Κλύμενόν τε ἔπαυσε τῆς ἀρχῆς καὶ δρόμου τοῖς υἱοῖς ἆθλα ἐν Ὀλυμπίᾳ τὴν βασιλείαν ἔθηκε. 

Πέλοψ δὲ ὕστερον γενεᾷ μάλιστα μετὰ Ἐνδυμίωνα τὸν ἀγῶνα τῷ Ὀλυμπίῳ Διὶ ἐποίησεν ἀξιολογώτατα ἀνθρώπων τῶν πρὸ αὐτοῦ.

ΤΑΡΑΞΙΠΠΟΣ…ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΟΘΗΚΕ ΑΥΤΗ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ!

Πέλοπος δὲ τῶν παίδων σκεδασθέντων ἐξ Ἤλιδος ἀνὰ πᾶσαν τὴν ἄλλην Πελοπόννησον, Ἀμυθάων ὁ Κρηθέως Ἐνδυμίωνι ἀνεψιὸς πρὸς πατρόςεἶναι γάρ φασι καὶ Ἀέθλιον Αἰόλου, Διὸς δὲ ἐπίκλησιν–, ἔθηκεν ὁ Ἀμυθάων τὰ Ὀλύμπια,

μετὰ δὲ αὐτὸν Πελίας τε καὶ Νηλεὺς ἐν κοινῷ

Νέστωρ ο γιός του Πελία και εγγονός του Ποσειδώνα !

ἔθηκε δὲ καὶ Αὐγέας καὶ Ἡρακλῆς ὁ Ἀμφιτρύωνος ἑλὼν Ἦλιν: …]

Ο ΑΛΚΕΙΔΗΣ ( ΗΡΑΚΛΗΣ ) ΤΟΥ ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ !

[ … ὁπόσους δὲ ἐστεφάνωσεν οὗτος νικῶντας, ἔστιν Ἰόλαος ταῖς Ἡρακλέους δραμὼν ἵπποις. ἦν δὲ ἄρα ἐκ παλαιοῦ καθεστηκὸς ἀγωνίζεσθαι καὶ ἀλλοτρίαις ἵπποις: …]

Ορφέας και Όμηρος έζησαν και έγραψαν 16.500 χρόνια πριν από σήμερα !!!

[ …Ὅμηρος γοῦν ἐν ἄθλοις τεθεῖσιν ἐπὶ Πατρόκλῳ πεποίηκεν ὡς Μενέλαος Αἴθῃ τῇ Ἀγαμέμνονος, τῷ δὲ ἑτέρῳ χρήσαιτο τῶν ἵππων οἰκείῳ.  ἡνιόχει δὲ καὶ ἄλλως ὁ Ἰόλαος Ἡρακλεῖ τὰς ἵππους: αὐτός τε οὖν ἅρματι καὶ Ἰάσιος ἀνὴρ Ἀρκὰς κέλητος ἐνίκησεν ἵππου δρόμῳ,

Τυνδάρεω δὲ οἱ παῖδες ὁ μὲν δρόμῳ, Πολυδεύκης δὲ πυκτεύων. λέγεται δὲ καὶ ἐς αὐτὸν Ἡρακλέα ὡς πάλης τε ἀνέλοιτο καὶ παγκρατίου νίκας.

μετὰ δὲ Ὄξυλον–διέθηκε γὰρ τὸν ἀγῶνα καὶ Ὄξυλος–, μετὰ τοῦτον βασιλεύσαντα ἐξέλιπεν ἄχρι Ἰφίτου τὰ Ὀλύμπια. …]

Η ΠΑΤΡΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ (ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΕΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ)

[ …Ἰφίτου δὲ τὸν ἀγῶνα ἀνανεωσαμένου κατὰ τὰ ἤδη μοι λελεγμένα, τοῖς ἀνθρώποις ἔτι ὑπῆρχε τῶν ἀρχαίων λήθη:

καὶ κατ’ ὀλίγον ἐς ὑπόμνησιν ἤρχοντο αὐτῶν, καὶ ὁπότε τι ἀναμνησθεῖεν, ἐποιοῦντο τῷ ἀγῶνι προσθήκην.  

δῆλον δέ: ἐξ οὗ γὰρ τὸ συνεχὲς ταῖς μνήμαις ἐπὶ ταῖς Ὀλυμπιάσιν ἐστί, δρόμου μὲν ἆθλα ἐτέθη πρῶτον, καὶ Ἠλεῖος Κόροιβος ἐνίκα: εἰκὼν μὲν δὴ οὐκ ἔστιν ἐν Ὀλυμπίᾳ τοῦ Κοροίβου, τάφος δὲ ἐπὶ τοῖς πέρασι τῆς Ἠλείας.

Ὀλυμπιάδι δὲ ὕστερον τετάρτῃ καὶ δεκάτῃ προσετέθη σφίσι δίαυλος: … ]

Πλάτων Πισατίδης

……………………………………………………………

Αρτεμης Σωρρας ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ??? ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ??? ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΨΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ [ ΕΔΩ ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΙ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΛΟΘΑΝΑΤΟΣ ΗΤΑΝ????????? ] ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΠΡΙΝ 5500 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΕΒΡΑΙΟ ΘΕΟ ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΤΣΙ ΤΟ ΕΣΤΗΣΑΝ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥΣ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΙ ΜΟΥΤΡΑ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΑ ΠΟΙΜΝΙΑ ΤΟΣΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΙΜΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΟΙ ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΟΙΜΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΕΛΗΣ ΝΙΩΘΟΥΝ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΙΜΝΙΑ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΙΟ ΔΕΙΝΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΟΙΜΝΙΟ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΟΣΟ ΑΝΕΒΑΝΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΑΙ ΜΕ ΚΕΡΑΤΑ ΟΣΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΚΕΡΑΤΑ ΕΧΕΙΣ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΤΑ 16.500 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΙ ΟΜΗΡΟΣ ΕΓΡΑΨΑΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΗΜΩΝ ΓΝΩΣΗ [ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΙΠΑΝ ΔΙΑΘΗΚΗ ] ΔΙΟΤΙ ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

…..

ΠΡΙΝ 45000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΕΙΣ ΕΙΧΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 43000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΒΟΣΚΟΙ ΤΣΟΠΑΝΗΔΕΣ [ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΧΕΦΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΤΣΟΠΑΝΗΔΕΣ ????? ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΒΑΘΙΑΑΑΑΑΑ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ ΠΙΣΩ } ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 40000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ [ ΜΑΛΛΟΝ ΕΒΡΑΙΟΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΡΧΑΜΕ ΠΡΙΝ 45000 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΕΕΕΕ Η ΜΟΛΙΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΛΗΜΑ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ????? } ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΛΑΝΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΛΑΒΩΝΕΤΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΕΝΑΝ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ ΘΕΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΟ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΨΕΛΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΥΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ ΟΙ ΨΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

…………………………………………………………..

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Από την προϊστορία ως σήμερα

Κωνσταντίνος Χ. Κωνσταντινίδης
(Αμφικτύων)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
“Ο Ιστορικός συγγραφεύς πρέπει να είναι άφοβος, αδέκαστος, ελεύθερος και φίλος της αληθείας” –Λουκιανός(120-200 μ. Χ)

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο χώρο της Ολυμπίας στην Ηλεία της Πελοποννήσου χρονολογούνται πολλές χιλιάδες χρόνια πριν. Λαθεμένα ορίζουν οι νεώτεροι ιστορικοί το 776 π.Χ σαν έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Το 776 π.Χ έγινε επανέναρξη των Αγώνων λόγω διακοπής των κατά την άδηλη εποχή, δηλαδή από τους Ομηρικούς χρόνους και μετά. Eπικρατεί δηλαδή η εντύπωση ότι κάποιοι ξαφνικά το 776 π. Χ έστησαν το σκηνικό των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία, όπως λ. χ στήνει κάποιος πλανόδιος θίασος μιά θεατρική παράσταση. Και δυστυχώς χωρίς καν να σκεφτούμε ότι επί χρόνια τώρα μας εξαπατούν τούτο έγινε πιστευτό. Ώσπου όταν μεγαλώσαμε και μελετήσαμε την Ελληνική Αρχαιολογία, αποκαλύψαμε το μέγα ψεύδος. Η τραγικότητα της εποχής μας έγκειται εις το ότι η απάτη αυτή δεν περιορίζεται μόνον στην ημερομηνία ενάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων , αλλά το ίδιο ψεύδος επεκτείνεται και στις Επιστήμες, και στις Τέχνες και στο Λόγο και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.

Η πρώτη γενεσιουργός εξαπάτηση ξεκινά απο τα δογματικά θεοκρατικά βιβλία , τα οποία θέλουν ως ημερομηνία γενέσεως του κόσμου, 6.000 περίπου χρόνια προ εποχής μας(Π.Ε) . Με τον τρόπο αυτό η διεθνής εξουσία κατορθώνει να κυβερνά τον κόσμο εδώ και 17 αιώνες, από τότε δηλαδή που με βίαια μέσα προσπάθησαν να σβυσουν το Ελληνικό Πνεύμα . Ομως το Ελληνικό Πνεύμα ζει. Δεν καταστρέφεται , δεν δολοφονείται , δεν εξαφανίζεται , δεν φυλακίζεται. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η απόκρυψη όμως του παρελθόντος οδηγεί τον κόσμο σε επισφαλή και επικίνδυνη πορεία , γιατί το παρελθόν αποτελεί τον καθρέπτη του παρόντος και το παρόν σηματοδοτεί την πορεία του μέλλοντος.

Η Αρχή των Αγώνων στην Ηρωική Εποχή
Αγνοείται ακριβώς τις ήτον ο πρώτος ευρετής των αγώνων, πλην εις την Ελλάδα φαίνεται η αρχή αυτών κατά τον Ηρωικό αιώνα. Ο Υγίνος αριθμεί δεκαπέντε τοιούτους μέχρι του Αινείου, αλλ’ οι τέσσαρες πρώτοι δεν σώζονται και έτσι αρχίζουμε από τον πέμπτον.
Πέμπτον, λέγει τον Δαναό, όστις κατέστησεν αγώνα εις τους γάμους των θυγατέρων αυτού.
Εκτον, δε λέγει τον Λυγκέα γαμβρόν του Δαναού, όστις κατέστησεν άλλον εις το Αργος της Αργείας Ηρας.
Εβδομον, τον Περσέα, όστις εώρτασεν αγώνα επιτάφιον του Πολυδέκτους
Ογδοον, δε λέγει τον Ηρακλέα, όστις κατέστησεν τον Ολυμπιακόν αγώνα , εις τιμήν του Πέλοπος.
Ενατον δε λέγει τον Νεμεακόν, ον κατέστησαν οι επτά ηγεμόνες, επιτάφιον του Αρχεμόρου.
Δέκατον, δε τον Ισμιακόν, ον κατέσησεν ο Ερατοκλής , ή ο Θησεύς.
Ενδέκατον, δε των Αργοναυτών επιτάφιον του Κυζίκου.
Δωδέκατον, δε του Ακάστου επιτάφιον του Πελίου.
Δέκατον τρίτον, εώρτασεν ο Πρίαμος εις τιμήν του Πάριδος επιτάφιον.
Δέκατον τέταρτον, δε τον Αχιλλέα , όστις εώρτασεν εν τω Τρωικώ πολέμω επιτάφιον αγώνα του Πατρόκλου.
Δέκατον πέμπτον, και τελευταίον λέγει τον Αινείαν, ότι εώρτασεν αγώνα του πατρός αυτού Αγχίσου. Δεν αναφέρει όμως τον Πυθιακό τον αρχαίοτατον όντα και εκείνον, και άλλους τινάς, και ίσως ανέφερεν τούτους εις την αρχήν του κεφαλαίου τούτου , όπερ απώλετο.(Διόδωρ. Μυθ. 273)

Ο Ηρακλής Ιδρυτής των Αγώνων της Ολυμπίας
Κατά την Μυθολογία ο Ηρακλής και τα αδέλφια του ήλθαν απο την Κρήτη στην Αρχαία Ολυμπία. Καθώς έπαιζαν κάποια μέρα στην αλάνα, ο Ηρακλής, που ήτο ο μεγαλύτερος αδελφός , πρότεινε στα αδέλφια του (τους Ιδαίους Δακτύλους) να αγωνισθούν στο τρέξιμο, ποιός θα βγεί πρώτος. Και τον κότινο της νίκης κέρδισε ο Ηρακλής. Ετσι απλά άρχισαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες σε αμνημονεύτους χρόνους προ 45.000 ετών περίπου Π. Ε. Σημειωτέον ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες αγωνίσθηκαν και ανεδείχθησαν Ολυμπιονίκες ο Ζευς , ο Απόλλων και άλλοι θεοί και ημίθεοι του Ελληνικού πανθέου αλλά και ήρωες, βασιλείς και ηγέτες ικανοί. Μετά την Μινωική και Μυκηναϊκή εποχή η Ελλάδα γύρω στο 800 π. Χ μπήκε στην Άδηλη Εποχή, ένα είδος Μεσαίωνα και παρακμής. Κατά την εποχή εκείνη είχαν σταματήσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δοκίμασαν τα πάντα για να βγει ο τόπος από την παρακμή: Νόμοι, Σχολεία, Δικαστές , Φύλακες, Ναοί κ. α, αλλά τίποτα δεν έγινε. Επιστρατεύθηκαν άνθρωποι της Γνώσης και της Τέχνης, αλλά εις μάτην και πάλι.
Η Αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων
Απογοητευμένοι τότε ρώτησαν το Μαντείο των Δελφών πως θα σταματήσει η παρακμή: Όμως αυτό έδινε στερεότυπα τον ίδιο πάντα χρησμό, που όμως δεν άλλαζε την κατάσταση. Τότε οι τρεις βασιλείς, Ιφιτος της Ηλιδος , Κλεοσθένης της Πίσσης και Λυκούργος της Σπάρτης συνελθόντες ζήτησαν και πάλι το χρησμό της Πυθίας. Και αυτή τους έστειλε τον αλλόκοτο χρησμό:

«ΑΡΧΙΣΤΕ ΠΑΛΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ»

Μα το πρόβλημα για αυτούς ήτο πως θα σταματήσουν τους πολέμους, τις αρρώστειες, την πανουργία, το μίσος , την μήνιν, την αυτοδικία, το άδικο και την παρακμή . Οι αγώνες θα ξανάφερναν την Αρετή ; Και σαν να μην πίστεψαν την Πυθία επανήλθαν στον θεό Απόλλωνα και πήραν τα ίδια στερεότυπα λόγια:
«Κάντε αθλητικούς αγώνες τώρα αμέσως»
Ετσι ξανάρχισαν πάνω σε νέα βάση τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 776 π. Χ. Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει η μέτρηση των Ολυμπιακών Αγώνων, αφού από την χρονολογία αυτή αρχίζει και ο κατάλογος των ολυμπιονικών . Η μαρμάρινη πλάκα που βρέθηκε στην Ολυμπία με γράμματα της κλασσικής εποχής αναφέρει πως ο Κόρυβος νίκησε στον αγώνα του απλού σταδίου και πήρε στεφάνι. Από τότε οι αρχαίοι Ελληνες μετρούσαν τα χρόνια με βάση αυτή την Ολυμπιάδα, η οποία ονομάσθηκε ‘Κορυβιάς’ προς τιμήν του Κορύβου

Οι Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες
Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 στην Αθήνα υπήρξε ένα σημαντικό παγκόσμιο γεγονός , όμως έγινε πάνω σε σαθρές βάσεις. Οι νεώτεροι Ολυμπιακοί αγώνες έχουν εκφυλισθεί και κατά την ομολογία όλων βρίσκονται σε μεγίστη παρακμή . Ο κλάδος ελαίας αντικατεστάθη με τον κλάδον χρυσού. Ο πρωταθλητισμός πάει να καταστρέψει τον αθλητισμό με την επιστράτευση της βιοχημείας στην προετοιμασία των αθλητών. Οι αθλητές σήμερα καταπίνουν τεράστιες ποσότητες χαπιών και χημικών παρασκευασμάτων , που επιφέρουν την αύξηση της σωματικής τους επίδοσης και μυικής δύναμης. , με δυσάρεστες επιπτώσεις στους ίδιους και στην αθλητική ιδέα. Από το 1960 μέχρι το 1976 καταχωρίσθηκαν 30 θανατηφόρα κρούσματα αθλητών( «Σιτιους, Αλτιους , Φορτιους» , Χρίστος Μότσιας , Αθήνα, 1984) Όμως δεν είναι μόνον οι αγώνες που είναι σε παρακμή, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος που παραπαίει μέσα στην ηθική σήψη, τον υλιστικό ευδαιμονισμό , τη βία και την οικολογική καταστροφή. Θέλησα λοιπόν να αποσπάσω ένα νέο χρησμό από την Πυθία για το πώς θα βγάλουμε τους σύγχρονους αγώνες από το τέλμα των αναβολικών, του χρηματισμού και της εμπορευματοποιήσεως . Επειδή αποφεύγει εδώ και 17 αιώνες να δέχεται τα στίφη των βέβηλων ανθρώπων στους Δελφούς, την συνήντησα νοερά μέσα στους βυθούς της σκέψεως και μου εκμυστηριεύθηκε τούτον τον χρησμό για να σωθούν οι Αγώνες και για να βγει ο κόσμος ολόκληρος από το τέλμα και την παρακμή :

«ΑΝΑΒΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ»

Με το χρησμό της αυτό η Πυθία με έβαλε σε βαθιές σκέψεις.
Tί θέλει άραγε να πει με τα λόγια αυτά; Ετσι άρχισα να ερευνώ το θέμα Ολυμπιακοί Αγώνες από την Προϊστορία ως σήμερα. Διεπίστωσα ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι απλό πράγμα, αλλά η συνισταμένη της ζωής. Είναι δηλαδή η προάσκηση της νέας γενιάς για τον στίβο της κοινωνίας.
Τέσσερες είναι οι λόγοι που με έκαναν να γράψω :

“ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ”:
Πρώτον, για να αποκαλυφθεί το μέγα ψεύδος της διεθνούς εξουσίας, σε βάρος της ιστορικής Αλήθειας αναφορικά με την ημερομηνία ενάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτή δεν είναι το 776 π. Χ , αλλά ανάγεται στην πρώιμη προιστορία των Ελλήνων, ίσως και 45.000 ετών Π. Ε
Δεύτερον, για να συμβάλλουμε με ιδέες και προτάσεις στην αρτιότερη και λαμπρότερη διοργάνωση και εκτέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην χώρα μας το 2004. [Δυστυχώς τούτο για λόγους άσχετους προς τις βουλές του συγγραφέως δεν κατέστη δυνατόν να εκδοθεί το 2004. Τότε έλεγαν το θέμα τούτο δεν πουλάει]
Τρίτον, το βιβλίο τούτο αποσκοπεί να συμβάλλει στο μέτρον του δυνατού στην αντιστροφή του κλίματος της σήψεως, διαφθοράς και των αδιεξόδων της εποχής μας, ώστε να ξαναβρεί η χώρα μας και ο κόσμος ολόκληρος τον σωστό δρόμο που χάραξαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας.
Τέταρτον Για να βροντοφωνάξουμε σε όλη την οικουμένη ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι θεσμός Ελληνικός και πρέπει να επανέλθουν στο λίκνο τους, στην Ολυμπία.
Αν πέτυχε του σκοπού του εσείς θα το κρίνετε.

www.resaltomag.gr

http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2008/10/45000.html

………………………………………………………………………………………

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΙΑΛΤΗΣ, Ο ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΤΡΩΪΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

……………………………………………………………………………………….

Αφήστε μια απάντηση