18 ΜΑΡΤΙΟΥ 1826 ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΗ ΣΥΡΙΑ Ο ΒΑΣΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

maxell

The 189th Anniversary of the attempted liberation of Beirut (Η 189η επέτειος της απόπειρας απελευθέρωσης της Βηρυτού)

e-mail For Immediate Release –March 18th, 2015 

Today, exactly 189 years ago, on March 18th, 1826 a small group of brave Romaic Revolutionaries, led by Vasos Mavrovouniotis attempted to spread the Hellenic Revolution to Ottoman-occupied Coele-Syria. Although unsuccessful, their heroic attempt to incite the Rûm of the Levant lives on as a testament that the Rûm of Europe and those of the Levant were and still are one people.

According to then-British Consul John Barker, stationed in Aleppo, in a memo to British Ambassador Stratford Canning, in Constantinople. The Revolutionaries were thwarted by a local Mufti and a hastily arranged defense force. Although initially repelled, the Romaic heroes did manage to hold on to a small portion of the city near the seashore in an area inhabited by local Rûm. During which they appealed to the Rûm “to rise up and join them”, and even sent an invitation to the chief of the local Druzes to also join the Revolution.

Therefore, we at Operation Antioch ask all Levantine Rûm to mark March 18th on their calendars as a national holiday for all Levantine Rûm. March 18th, stands as a day in which the Levantine Rûm were given a choice, a choice between freedom or slavery. Unfortunately, in 1826, we chose slavery. Today, in 2015, we are faced with another choice, a choice between freedom or death. It is, therefore, on this day that we, Operation Antioch, call on the International Community to create a Rûm Safe Haven in war-torn Syria. In order to prevent the mass exodus of Syrian Rûm from their indigenous motherland.

………………………..

Για την άμεση απελευθέρωση-Μάρτιο του 18ου, 2015 
( μετάφραση… google )
Σήμερα, ακριβώς 189 χρόνια πριν, στις 18, Μαρ του 1826 μια μικρή ομάδα των γενναίων ρωμαϊκών Επαναστατών, με επικεφαλής τον Βάσο Μαυροβουνιώτη προσπάθησε να διαδώσει την Ελληνική Επανάσταση στην τουρκοκρατούμενη Κοίλη Συρία. Αν και ανεπιτυχής, η ηρωική προσπάθειά τους να πείσουν τους ρωμιούς του Λεβάντε, ζει ως μια απόδειξη ότι οι ρούμι της Ευρώπης και εκείνοι της Ανατολικής Μεσογείου ήταν και εξακολουθεί να είναι ένας λαός. 

Σύμφωνα με τον τότε Βρετανό πρόξενο Ιωάννη Barker, σταθμεύουν στο Χαλέπι, γράφει σε σημείωμα προς τον Βρετανό πρέσβη Stratford Canning, στην Κωνσταντινούπολη. Οι επαναστάτες απετράπησαν από έναν τοπικό Μουφτή και κανονίστηκε εσπευσμένα αμυντική δύναμη. Παρόλο που αρχικά απέκρουσε, οι ήρωες ρωμαϊκούς κατάφερε να κρατήσει σε ένα μικρό τμήμα της πόλης, κοντά στην παραλία σε μια περιοχή που κατοικείται από τους τοπικούς ρωμιούς. Κατά τη διάρκεια του οποίου προσέφυγαν στο ρούμι “να ξεσηκωθούν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους», και ακόμη και έστειλε μια πρόσκληση στον επικεφαλής της τοπικής Druzes να ενταχθούν επίσης την Επανάσταση. 

Ως εκ τούτου, εμείς στη λειτουργία της Αντιόχειας ζητήσει από όλα τα Λεβαντίνων Rum να σηματοδοτήσει 18η του Μάρτη στα ημερολόγιά τους ως εθνική εορτή για όλους Λεβαντίνης ρούμι. 18 Μαρτίου, στέκεται ως μια ημέρα κατά την οποία ο Λεβαντίνων Ρούμι δόθηκε μια επιλογή, μια επιλογή ανάμεσα στην ελευθερία ή δουλεία. Δυστυχώς, το 1826, επιλέξαμε τη δουλεία. Σήμερα, το 2015, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια άλλη επιλογή, μια επιλογή ανάμεσα στην ελευθερία ή θάνατος. Είναι, ως εκ τούτου, αυτή την ημέρα που εμείς, Λειτουργία Αντιόχεια, καλούν τη διεθνή κοινότητα να δημιουργήσει ένα ρούμι ασφαλές καταφύγιο σε πόλεμο στη Συρία. Προκειμένου να αποτραπεί η μαζική φυγή των συριακών ρουμιού από αυτόχθονες πατρίδα τους. 

………………………

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ για ένα ασφαλές καταφύγιο ΕΔΩ 
http://operationantioch.blogspot.com/2015/03/seleukeia-proposed-safe-haven-for-rum.html 

Μείνετε up-to-ημερομηνία με την Επιχείρηση Αντιόχεια στο 
http://www.facebook.com/operationantioch 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει με τους Ελληνες της Ανατολικής Μεσογείου και τι μπορείτε να κάνετε, 
Επισκεφτείτε το blog μας στο http://operationantioch.blogspot.com 

Μάθετε περισσότερα για τους διοργανωτές της Λειτουργίας Αντιοχείας 
http://daimonesofhellenism.blogspot.com 

Αφήστε μια απάντηση