Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
h-stash-tou-nika-ianouariou-532Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
Η Ρωμαϊκοβυζαντινή αυτοκρατορία, είχε αναπτύξει οργανώσεις φιλάθλων των ομάδων του ιπποδρόμου, ειδικά οι αρματοδρομίες ήταν ένα ιδιαίτερα δημοφιλές άθλημα εκείνη την περίοδο, για τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα, όπως σήμερα είναι το ποδόσφαιρο. Υπήρχαν τέσσερις κύριοι σύνδεσμοι, καθορισμένοι ανάλογα με το χρώμα της στολής της αγαπημένης τους αγωνιστικής ομάδας. Αυτοί ήταν οι Βένετοι (Γαλάζιοι), οι Ρούσσοι (Κόκκινοι), οι Πράσινοι και οι Λευκοί.
Οι ιστορικοί, (Προκόπιος  στο βιβλίο του «Η ιστορία των Πολέμων». κ.α.), χαρακτηρίζουν της ομάδες αυτές ως κάτι ανάμεσα σε συμμορίες και πολιτικά κόμματα, καθώς συχνά προσπαθούσαν να επηρεάσουν τις πολιτικές αποφάσεις καθώς είχαν μέλη στην Σύγκλητο της αυτοκρατορίας.
Οι οργανώσεις αυτών των φιλάθλων ζούσαν για τις αρματοδρομίες στις εξέδρες του Ιππόδρομου της Κωνσταντινούπολης.
Την περίοδο γύρω στο 532 Μ.Χ.Χ., οι ομάδες των Βενετών (Γαλάζιοι) και των Πρασίνων ήταν οι πιο δημοφιλείς και οι Πρόεδροι των συλλόγων τους είχαν μεγάλη πολιτική δύναμη και επιρροή. Οι «Ρούσσοι» και οι «Λευκοί» υπολείπονταν αρκετά σε δημοτικότητα των άλλων δύο συλλόγων.
Οι αυτοκράτορες συχνά υποστήριζαν τη μία έναντι της άλλης ομάδας.
Ο τρομακτικά ανθέλληνας αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α’,( Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος, 11 Μαΐου 482 – 14 Νοεμβρίου 565 ), ήταν υποστηρικτής της ομάδας των Βενετών.
(Ο Ιουστινιανός είχε κλείσει το 529 Μ.Χ.Χ την Ακαδημία του Πλάτωνος και είχε εξοντώσει κάθε τι που παρέπεμπε στο μεγαλείο της Ελληνικότητας.
Η πόλις Βενετία ήταν πάντα το κέντρο της δύναμης των 13 μη ανθρώπινων οικογενειών, όταν κατέφυγαν εκεί, μετά την καταβύθιση της Ατλαντίδας και αφού πέρασαν για πολλά χρόνια, από την Αίγυπτο. Οι απόγονοι των 13 αυτών οικογενειών είναι αυτοί που ακόμη κυβερνούν τον κόσμο μέχρι σήμερα και του έχουν προκαλέσει όλα τα δεινά.).
Το πιο δημοφιλές σύνθημα κατά την εξέλιξη της αρματοδρομίας, ήταν το “`ΝΙΚΑ“, το οποίο η κάθε ομάδα φιλάθλων φώναζε κατά την εξέλιξη της αρματοδρομίας, παροτρύνοντας τον αρματοδρόμο της να νικήσει.
Οι ομοιότυτες και οι αναλογίες εκείνης της εποχής, εύκολα διαπιστώνουμε ότι είναι παρόμοιες της εποχής που ζούμε.
unnamedunnamed (1)Ο Ιουστινιανός Α’, είχε σύζυγο την διαβόητη χαζάρισα Θεοδώρα, (παρατηρίστε τις άκρες της μύτης των, οι οποίες βρισκόταν πολύ πιο κάτω από την άκρη των αυτιών του, βλ. φωτογραφία ψηφιδωτών, ενδεικτικό της Χαζάρικης καταγωγής των), και είχε επιβάλει στους Έλληνες εξοντωτικούς φόρους, πλήρη κρατική διαφθορά και άλλες ταλαιπωρίες, έχοντας “Υπουργό Οικονομικών“, τον Ιωάννη Καππαδόκη,  (έναν άλλον σκληρό και ανθέλληνα απάνθρωπο και Χαζάρο από την Καππαδοκία).
Οι Έλληνες με αφορμή, των δικαστικών μηχανογραφιών, ενός άλλου χαζάρου “Υπουργού Δικαιοσύνης“ , του  Τριβωνιανού, που είχε σχέση με τις ποινές που είχαν επιβληθεί σε δύο δολοφόνους, εκ των οποίων ό ένας ήταν οπαδός των “Βενετών“ και είχε την εύνοια του Ιουστινιανού, ξεσηκώνονται σε λαϊκή εξέγερση βγαίνοντας στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και φωνάζοντας την ιαχή «Νίκα» (“Στάση του Νίκα“), στις 11 Ιανουαρίου του 532, με την στήριξη ορισμένων συγκλητικών, κατά του Ιουστινιανού και της Θεοδώρας και τον ανατρέπουν ανακηρύσσοντας  νέο αυτοκράτορα τον Υπάτιο, ανιψιό του Αυτοκράτορα Αναστάσιου Α’.
Ο Ιουστινιανός, διατάσει τους στρατηγούς του ΒελισάριοΜούνδο και τον διοικητή της φρουράς του στρατηγό Ναρσή να καταστείλουν την εξέγερση. Αυτοί δωροδοκώντας κάποιους αρχηγούς των στασιαστών τους έφεραν με το μέρος του αυτοκράτορα, προκαλώντας έτσι διχόνoια μεταξύ των στασιαστών και παραπλανώντας τους, στις 18 Ιανουαρίου του 532 Μ.Χ.Χ παγιδεύουν με δόλο 35.000 Έλληνες μέσα στο Ιπποδρόμιο της Κωνσταντινούπολής και τους σφαγιάζουν όλους, χωρίς οίκτο!  Την επομένη, διατάσει να εκτελεσθούν ο Υπάτιος και ο αδελφός του, ενώ η περιουσία τους δημεύθηκε, όπως και πολλών συγκλητικών που εξορίστηκαν επειδή είχαν υποστηρίξει τη στάση.
Στην συνέχεια, σε αντίποινα, ενισχύεται ακόμη περισσότερο η αυτοκρατορική εξουσία και περιορίζονται ακόμη περισσότερα τα δικαιώματα του Λαού, οδηγώντας το κράτος σε μια περίοδο μεσαιωνικών βασανιστηρίων, από τις πιο άγριες της Παγκόσμιας Ιστορίας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΩΝ
…………………………………………………………………………………
Αλφειός: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

alt

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΑΠ” ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ… ΠΟΡΝΕΣ, ΕΥΝΟΥΧΟΙ, ΜΑΣΤΡΟΠΟΙ(ΠΡΟΑΓΩΓΟΙ)

…………………………………………………………………………..

images08 Δεκεμβρίου 2008 ΒΕΝΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ. Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ. ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ;;; 

[ Ουδεμία δε των στάσεων εκείνων απέβη τοσούτον εναγώνιος, μακρά κα αιματηρά, όσον η κατά το πέμπτον έτος της του Ιουστινιανού βασιλέως εκραγείσα, ήν πρόκειται να ιστορήσωμεν ενταύθα. Την στάσιν ταύτην υπεκίνησε πιθανώτατα πολιτική τις φατρία, ήτις ήθελε να αναβιβάση εις τον θρόνον ένα των ανεψιών του Αναστασίου. Είναι αληθές ότι συνήθως αποδίδεται εις τους μεταξύ Βενέτων και Πρασίνων διαπληκτισμούς’ αλλ’ οι διαπληκτισμοί ούτοι υπήρξαν απλή πρόφασις του κινήματος.
…………….
Εν τούτοις, επί του ιπποδρομικού αγώνος καθ’ όσον συνέβη η προκειμένη στάσις, οι Βένετοι αναφαίνονται ομολογουμένως συμπολιτευόμενοι, οι δε Πράσινοι, αντιπολιτευόμενοι. Ώστε υπήρξε διαφορά τις περί τας σχέσεις αυτών προς την κυβέρνησιν του Ιουστινιανού’ αλλ’ η διαφορά αύτη προέκυπτεν, αν δεν απατώμεθα, ουχί εξ ιδιαζούσης τινός ευνοίας του βασιλέως προς τους Βενέτους, αλλ’ εκ τούτου μάλλον ότι οι Πράσινοι συνετάχθησαν μετά της μερίδος, ήτις επεδίωκε την εις τον θρόνον ανάβασιν ενός των ανεψιών του Αναστασίου και ήτις κυρίως φαίνεται προκαλέσασα την στάσιν ταύτην. Ωφελήθη δε από όλας τας αφορμάς της δυσαρεσκείας όσαι υπήρχον κατά της κυβερνήσεως, και ιδίως από της κοινής αγανακτήσεως, ήτις επεκράτει ένεκα του θρησκευτικού διωγμού όν επεχείρησεν, ως θέλομεν ίδει, ο Ιουστινιανός ευθύς εξ αρχής της βασιλείας αυτού, και ένεκα των καταχρήσεων, των αδικιών και των καταπιέσεων ανωτάτων τινών του κράτους λειτουργών.
……………………….
Εν διαστήματι τεσσάρων ημερών η πρωτεύουσα έμεινεν εις την διάκρισιν των στασιαστών και του αγρίου όχλου όστις, ως συνήθως συμβαίνει εις παρομοίας περιστάσεις, παρεξετράπη εις μυρίας όσας κακουργίας, πυρπολών, λεηλατών και φονεύων. Ο Ιουστινιανός και η Θεοδώρα μετά τινων συγκλητικών, του Βελισαρίου και άλλων τινών στρατηγών, διετέλουν κεκλεισμένοι και απρακτούντες εν τοις ανακτόροις. Δεν ετόλμων να μεταχειρισθώσι την βασιλικήν φρουράν, διότι έβλεπον αυτήν ουχί πρόθυμον να καταπολεμήση τους αντάρτας, και μετεκάλεσαν έτερά τινα τάγματα εκ των πέριξ πόλεων.
…]
“ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ”,Κ.Παπαρρηγόπουλου,βιβλίον ένατον,σελ.122.
………………………………………………………………………………..

17 Οκτωβρίου 2008 ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ.Ο ΟΥΠΡΑΒΔΑ ΕΚ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΡΩΜΑΙΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ…”ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ” ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ!!!!!!!!

“Θησαυροφυλάκιον” Παπαρρηγόπουλου!

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Βιβλίον ένατον,τόμος Α’,σελ.93.

(ΟΥΠΡΑΒΔΑ) – Ιουστινιανός
[  Ό Αναστάσιος αποθανών εν έτει 518, τέκνα δεν κατέλιπεν, αλλά μόνον τρεις ανεψιούς, οίτινες αναφαίνονται μεν βραδύτερον επί μίαν στιγμήν εις το θέατρον της ιστορίας, αλλά τω 518 δεν επεζήτησαν την υπερτάτην αρχήν.
Τουλάχιστον ακωλύτως φαίνεται τότε αναγορευθείς βασιλεύς ο συγκλητικός και κόμης των λεγομένων εξκουβιτόρων, ό εστιν ηγεμών των βασιλικών σωματοφυλάκων Ιουστίνος, αρχηγέτης γενόμενος δυναστείας, ήτις δεν ήρξε μεν ειμή επί εξήκοντα έτη, αλλά δια του πρώτου αυτής διαδόχου, του Ιουστινιανού, του βασιλεύσαντος αμέσως ή εμμέσως περί τα τεσσαράκοντα έτη, απέβη πολύκροτος εν τη παγκοσμίω ιστορία.
Ό Ιουστίνος εγεννήθη περί την πόλιν των Σκούπων της Δαρδανίας παρά τον Αξιόν ποταμόν, εκ γονέων χωρικών, και ανήκεν εις μίαν των ποικίλων εκείνων βαρβάρων φυλών, αίτινες κατά τας προηγουμένας τρεις εκατονταετηρίδας είχον εγκατασταθή εις τας βορειοτέρας του κράτους επαρχίας.
Πως ωνομάζετο πρότερον ο Ιουστίνος, άγνωστον. Το λατινικόν τούτο όνομα δεν έλαβε βεβαίως ειμή αφού, εισελθών ως στρατιώτης εις την βασιλικήν υπηρεσίαν, ήρχισε να προάγεται δια της ανδρείας αυτού εις ανώτερα αξιώματα.
Συμπεραίνομεν τούτο εκ του ότι όλοι οι άλλοι γνωστοί αυτού συγγενείς προσέλαβον, ως θέλομεν ιδεί, λατινικά ονόματα αντί των προτέρων βαρβάρων, εκτός της του Ιουστίνου συζύγουτης εκ βαρβάρων ωσαύτως και ευτελών καταγομένης Λουπικίας, ήτις ότε εστέφθη Αυγούστα εχαιρετίσθη υπό των δήμων επί το ελληνικώτερον Ευφημία, τούτο διατηρήσασα το όνομα εν τη ιστορία.
Ο Ιουστίνος λοιπόν μετωνομάσθη ούτω επί το λατινικώτερον. Κατά τα άλλα όμως παρέμεινε τοσούτον αμαθής, ώστε, αν πιστεύσωμεν τα ανέκδοτα του Προκοπίου, δεν εδύνατο να χαράξη ουδέ τα τέσσαρα γράμματα, εξ ών συνέκειτο η λέξις legi (η σημαίνουσα λατινιστί ανέγνων), ήν συνήθιζον έτι τότε οι βασιλείς της Ανατολής να γράφωσιν ιδία χειρί επί των διαταγμάτων.
Όθεν εδέησε να εγκολαφθώσι τα τέσσαρα ταύτα γράμματα επί ξύλου, ουχί όμως εν είδει σφραγιστήρος, οίον μεταχειρίζονται σήμερον οι μη ειδότες γράφειν’ αλλά διατρυπηθέντος του ξύλου από της μιας πλευράς αυτού μέχρι της άλλης κατά τον τύπον των ειρημένων γραμμάτων.
Και ιδού πως εγίνετο χρήσις του ξύλου τούτου.
Ενεχειρίζετο τω βασιλεί γραφίς βαφείσα δια της βαφής ήν μετεχειρίζοντο οι βασιλείς γράφοντες, επετίθετο το ξύλον εις την οικείαν του διατάγματος θέσιν, οι δε περί τον βασιλέα, λαβόμενοι της χειρός αυτού, περιήγον συν τη γραφίδι καθ’ όλας τας εντομάς των τεσσάρων γραμμάτων και ούτως εσχηματίζετο η βασιλική υπογραφή.

Ου μόνον δε εφημίζετο επί τοσούτον αμαθής, αλλά ήτο και γέρων ήδη, διότι εβασίλευσεν εις ηλικίαν ετών 68′ και είχε μεν στρατιωτικάς τινας αρετάς, και εξησφάλισε το κράτος από των επιδρομών των αρκτώων βαρβάρων, αλλ’ ήθελε βεβαίως παρέλθει ακατονόμαστος εάν δεν είχε παρ’ εαυτόν συνεργόν όλως εαυτού διάφορον, τον ανεψιόν και διάδοχόν του Ιουστινιανόν.

Ο Ιουστινιανός εγεννήθη ωσαύτως εν Δαρδανία’ 

και ο μεν πατήρ αυτού ωνομάζετο Ιστόκ, η δε μήτηρ, η του Ιουστίνου αδελφή, Βιγλενίτζα,
αυτός ούτος δε Ουπράβδα, είχον δηλαδή άπαντες ονόματα καθ’ όλας τας πιθανότητας σλαυικά, τα οποία, αφού ο Ιουστίνος μετεκαλέσατο τον ανεψιόν αυτού εις Κωνσταντινούπολιν, και εξεπαίδευσεν αυτόν και προήγαγε, μετεφράσθησαν εις την λατινικήν, ή επί το λατινικώτερον διεμορφώθησαν,
το μεν Ιστόκ εις Σαββάτιον, το δε Βιγλενίτζα εις Βιγιλαντίαν, το δε Ουπράβδα εις Ιουστινιανόν.
Δεν ηξεύρομεν πως προέκυψαν εις μέσον τα λατινικά ταύτα ονόματα.
Συνήθως οι πρότερον εν Κωνσταντινουπόλει βασιλεύσαντες ή άλλως πρωταγωνιστήσαντες βάρβαροι ελληνιστί μετωνομάζοντο, οι δε δήμοι της πρωτευούσης και αυτήν, ως είδομεν, την σύζυγον του Ιουστίνου δι’ ελληνικού ονόματος προσηγόρευσαν.
Ότι τα λατινικά εκείνα ονόματα συνδυάζονται μετά του βουλεύματος όπερ επεδίωξεν ο Ιουστινιανός του ν’ ανορθώση το αρχαίον ρωμαικόν κράτος, είναι ενδεχόμενον. Αλλά ο θείος του, ο πρώτος μετονομάσας εαυτόν Ιουστίνον, δύσκολον είναι να παραδεχθώμεν ότι είχε διανοηθή τοιούτό τι.
Ούτε η προβεβηκυία ηλικία καθ’ ήν ήρχισεν αναφαινόμενος, ούτε η αμάθειά του επιτρέπουσι τοιαύτην εικασίαν.
Το πιθανώτερον λοιπόν είναι ότι ο μεν θείος ωνομάσθη Ιουστίνος εκ τύχης, ο δε Ιουστινιανός ο μελετήσας την ανόρθωσιν του ρωμαικού κράτους, ωφελήθη εκ του λατινικού εκείνου ονόματος ίνα εκλατινίση τό τε εαυτού και τα των συγγενών ονόματα.]
………………………………………………..

[ Ό Ιουστίνος εγεννήθη περί την πόλιν των Σκούπων της Δαρδανίας παρά τον Αξιόν ποταμόν, εκ γονέων χωρικών, και ανήκεν εις μίαν των ποικίλων εκείνων βαρβάρων φυλών, αίτινες κατά τας προηγουμένας τρεις εκατονταετηρίδας είχον εγκατασταθή εις τας βορειοτέρας του κράτους επαρχίας. Πως ωνομάζετο πρότερον ο Ιουστίνος, άγνωστον]
-Που γεννήθηκε ο θείος του ΟΥΠΡΑΒΔΑ(Ιουστινιανού);
-Στα ΣΚΟΠΙΑ της πάλαι ποτέ ονομαζομένης ΔΑΡΔΑΝΙΑΣ!

-Σε ποιά τέλος πάντων φυλή ανήκε;
-Σε μία από τις βάρβαρες ποικίλες φυλές, δηλαδή, ούτε Ρωμαίος, ΟΥΤΕ ΕΛΛΗΝΑΣ, αλλά μιας άγνωστης ΒΑΡΒΑΡΗΣ φυλής !

-Πότε αυτές οι αγνώστου ταυτότητος ΒΑΡΒΑΡΕΣ φυλές, εγκαταστάθηκαν στις ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΕΣ επαρχίες του Ανατολικού Ρωμαικού κράτους;
-Τις προηγούμενες, από το 518, τρεις εκατονταετηρίδες !
______ __________ __________ ______
[ εξησφάλισε το κράτος από των επιδρομών των αρκτώων βαρβάρων ]
-Από ποιούς εξασφάλισε το Ανατολικό Ρωμαικό κράτος;
-Από τους άλλους βάρβαρους της Βόρειας Ευρώπης, της πιο κοντινής στο Βορρά, που κατέβαιναν προς τη Μεσόγειο, και έτσι κινδύνευε η δική τους βαρβαρική κατοχική εξουσία !
______ __________ __________ ______
[ Ο Ιουστινιανός εγεννήθη ωσαύτως εν Δαρδανία’ και ο μεν πατήρ αυτού ωνομάζετο Ιστόκ, η δε μήτηρ, η του Ιουστίνου αδελφή, Βιγλενίτζα, αυτός ούτος δε Ουπράβδα, είχον δηλαδή άπαντες ονόματα καθ’ όλας τας πιθανότητας σλαυικά, τα οποία, αφού ο Ιουστίνος μετεκαλέσατο τον ανεψιόν αυτού εις Κωνσταντινούπολιν, και εξεπαίδευσεν αυτόν και προήγαγε, μετεφράσθησαν εις την λατινικήν, ή επί το λατινικώτερον διεμορφώθησαν, το μεν Ιστόκ εις Σαββάτιον, το δε Βιγλενίτζα εις Βιγιλαντίαν, το δε Ουπράβδα εις Ιουστινιανόν.]
-Που γεννήθηκε ΚΑΙ ο ΟΥΠΡΑΒΔΑ-Ιουστινιανός;
-Στη Δαρδανία, ωσαύτως στα ΣΚΟΠΙΑ!
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΔΑΦΙΟ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΗΤΑΝ “ΕΛΛΗΝΙΚΟ” !
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΟΥΠΡΑΒΔΑ-ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ !
ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΦΩΝΗΣΟΥΝ:
“ΖΗΤΩ Η ‘ΕΛΛΗΝΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ’ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ” !
_______________ _________________
Ο “Ιουστίνος”, που δε γνωρίζουμε το βαρβαρικό όνομά του, γεννήθηκε στα Σκόπια της Δαρδανίας. !

Πως ονομάζεται η χώρα στην οποία ανήκουν τα Σκόπια;
-ΔΑΡΔΑΝΙΑ- στα βαρβαρικά Νταρντάνσκα-στα σλαύικα ΒΑΡΝΤΑΡΣΚΑ !
Ή μήπως κάνουμε λάθος;

ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΚΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ, δηλαδή, ΞΥΛΑ ΑΠΕΛΕΚΗΤΑ, ΣΤΟΚΟΙ. !

Αφήστε μια απάντηση