Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

drososachilleasΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

Όταν οι Έλληνες ετοιμάζοντο να εκστρατεύσουν κατά της Τροίας, ο Αχιλλεύς, νεαρός ακόμη, είχεν ήδη την φήμην του πλέον ανδρείου και ακαταμάχητου ανδρός. Ο μάντις Κάλχας είπεν τότε στους βασιλείς των Ελλήνων, ότι θα ήταν αδύνατον να εκπορθηθή το Ίλιον, εάν δεν συμμετείχεν στην εκστρατείαν και ο Αχιλλεύς. 
Η μητέρα του Θέτις, όταν το έμαθε, γνωρίζοντας ότι ο υιός της θα εσκοτώνετο στον πόλεμον και θέλοντας να αλλάξει την μοίραν του, τον ενέδυσεν με γυναικεία ενδύματα και με το όνομα Πύρρα, τον έστειλεν στον βασιλέα της Σκύρου Λυκομήδη, με την εντολήν να τον κρύψει στον γυναικωνίτην του.
Εκεί ο Αχιλλεύς συνεδέθη με την θυγατέρα του Λυκομήδους Διηδάμειαν και εξ αυτής της ενώσεως εγεννήθη αργότερον ο Πύρρος.
Οι Έλληνες, οι οποίοι έμαθαν σε ποιό μέρος εκρύβετο ο Αχιλλεύς, έστειλαν τον Οδυσσέα μαζί με τον Διομήδη, διά να τον ανακαλύψουν και να τον φέρουν στο στρατόπεδον των Αχαιών. Επειδή όμως, δεν εγνώριζαν ποιός ήταν, ο Οδυσσεύς εσκέφθη ένα τέχνασμα: Μετεμφιέσθη σε έμπορον και εισήλθεν στον γυναικωνίτην του Λυκομήδους με γυναικεία εμπορεύματα και πολεμικά όπλα. Οι γυναίκες τότε έσπευσαν να προμηθευτούν είδη καλλωπισμού, ενώ ο Αχιλλεύς περιεργάζετο τα όπλα. Έτσι απεκαλύφθη ποιός ήταν και ηναγκάσθη να ακολουθήσει τον Οδυσσέα και τον Διομήδη.
Η Θέτις, έχουσα πλέον την βεβαιότητα ότι δεν δύναται να εμποδίσει την συμμετοχήν του Αχιλλέως στον πόλεμον, έσπευσεν στον Ήφαιστον και του παρήγγειλε να κατασκευάσει άθραυστον και ισχυράν την πανοπλίαν του υιού της. Με την πανοπλίαν αυτήν ο Αχιλλεύς εξεκίνησεν, διά την Τροίαν, αρχηγός των Μυρμιδόνων με εξήντα πλοία.
 
30/1/2015
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)
 

Αφήστε μια απάντηση